มอบเจลแอลกอฮอล์ให้นำไปแจกจ่ายให้รพ.ต่างๆ ในพื้นที่

แชร์

เมื่อวันที่ 19 ต.ค.ที่ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดระยอง ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง นางสาวบุปผาพรรณ พานทอง ผู้จัดการฝ่ายกิจการสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด มอบเจลแอลกอฮอล์ 50 แกลลอน จำนวน 250 ลิตร ให้กับจังหวัดระยอง โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอนันต์ นาคนิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง รับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับหน่วยงาน รพ.ต่างๆ ในพื้นที่ ให้เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการแพทย์ไว้ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

นอกจากนี้ทางบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด ยังได้เชิญชวนให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้ร่วมปลูกต้นประดู่ ตามโครงการปลูกป่าเพิ่มปอดให้กับจังหวัดระยองอีกด้วย ทั้งนี้บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลสังคม และเป็นส่วนเสริมความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในจังหวัดระยอง ที่ขาดแคลนอุปกรณ์ และงบประมาณ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดูแลสุขภาพผู้คนครบทุกมิติ ครอบคลุมทุกด้าน อีกทั้งเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างบริษัท หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และชุมชน ทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างผาสุกต่อไปอีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์