ส.ส.แม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข

แชร์

18 ต.ค.64/นายปัญญา จีนาคำ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนประชาชนและให้กำลังใจบุคลากรสาธารณสุข บุคลากรด่านหน้า หน่วยฉีดวัคซีน รวมทั้งมอบของอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่ต้องกักตัว อุปกรณ์ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้แก่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ 4 อำเภอโซนใต้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย

พื้นที่อำเภอขุนยวม 1.สำนักงานสาธารณสุขอำเภอขุนยวม 2.หน่วยฉีดวัคซีนอำเภอขุนยวม 3. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอขุนยวม ในพื้นที่อำเภอแม่ลาน้อย 1. โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 2. หมูบ้านแม่โถ 3. หมู่บ้านขุนแม่ลาน้อย 4. ด่านตรวจแม่โถ ในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง 1. หน่วยฉีดวัคซีนพระราชทาน โรงพยาบาลแม่สะเรียง ณ โรงเรียนบริพัตรศึกษา 2. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง ในพื้นที่ อำเภอสบเมย 1. โรงพยาบาลสบเมย 2 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบเมย 3. โรงพยาบาลสนาม โรงเรียนเฉลิมรัชวิทยาคม อ.สบเมย

พร้อมกันนี้ ได้กล่าวขอบคุณบุคลากรสาธารณสุขทุกท่าน พร้อมเป็นกำลังใจให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย รักษาระยะห่าง งดการรวมกลุ่ม ปฎิบัติตามข้อแนะนำของสาธารณสุข และร่วมกันเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคโควิด-19

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน


แชร์