รมว.คลัง และผู้บริหาร ธ.ก.ส. ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและมอบถุงยังชีพ

แชร์

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นายจำเริญ โพธิยอด รองปลัดกระทรวงการคลัง และนายสุรชัย รัศมี รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเกษตรกรลูกค้าและประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม พร้อมมอบถุงยังชีพรวมถึงสิ่งของจำเป็นต่าง ๆ จำนวน 250 ชุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรลูกค้าและประชาชนในพื้นที่ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ณ วัดพระยาญาติ ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


แชร์