กระชายขาว:สุดยอดยาสมุนไพรพิฆาตโควิด(ตอนที่ 3)

แชร์

วิถีสุขภาพ

โดย…พินิจ จันทร

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564

ผลงานการวิจัยของมหิดลและ TCELS

จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลและ TCELS กับความสำเร็จในการพัฒนาสารสกัดกระชายขาวเพื่อใช้เป็นยาสำหรับโรคโควิด-19 คาดว่าใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ในการวิจัยและพัฒนาให้สำเร็จ

ศ.นพ.ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทย ศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่า ทีมวิจัยที่เป็นการร่วมมือกันของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS พบว่า ในกระชายขาว มีสารอยู่ 2 ตัว ที่มีฤทธิ์ต้านโควิด-19 สูงมาก

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้นหาตัวยา กล่าวว่า ทีมวิจัยค้นพบว่ามีสารสกัดจากกระชายขาวที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ได้ถึง 100% โดยสารสำคัญทั้ง 2 ตัวที่อยู่ในกระชายขาวคือ Pandulatin A และ Pinostrobinสามารถทำหน้าที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสต้นเหตุของโควิด-19 ได้ โดยสารทั้งสองตัวนี้สามารถลดจำนวนเซลล์ที่ติดเชื้อจาก 100% ให้ลดลงจนเหลือ 0% เลยทีเดียว นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้งเซลล์ในการผลิตไวรัสได้ถึง 100 เปอร์เซนต์

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผลงานการวิจัยของทางคณะแพทย์ศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มีประสิทธิภาพสูงจากกระบวนการผลิตสกัดเย็นที่ได้มาตรฐานโลก GMP CERTIFIED และ ISO 9001

—————————————

กระชายขาวในอาหารและกับข้าวต่างๆช่วยลดโควิด-19 ได้หรือไม่?

ดร. ศุภฤกษ์ ให้ข้อมูลว่า ในขณะนี้คิดว่าหากจะใช้สารสกัดจากกระชายขาวเพื่อต้านโรคโควิด-19 ควรยังอยู่ในรูปแบบของสารสกัดก่อน เพื่อควบคุมปริมาณสารสำคัญที่จะออกฤทธิ์ได้อย่างแน่นอน สามารถควบคุมปริมาณในการกินให้เหมาะสม โดยที่เราไม่ต้องกินเยอะจนเกินไปได้

ดร.ศุภฤกษ์ บวรภิญโญ

เตรียมจดสิทธิบัตร งานวิจัยของไทย

ดร.ศุภฤกษ์ กล่าวว่า เตรียมจดสิทธิบัตรเพื่อให้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของคนไทยและจะพยายามทำให้สารสกัดจากกระชายขาวที่พบมาทำเป็นยาทดสอบความปลอด ภัยต่างๆทั้งกับสัตว์ทดลอง และมนุษย์ คาดว่าจะใช้เวลาราว 10 เดือน – 1 ปี เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยต่อผู้บริโภคในอนาคต

ที่มา : https://www.khampo.com/articles/15/87/atricle.html

(ตอนต่อไป : จับตานวัตกรรมใหม่เสริมภูมิต้านโรคโควิด-19)


แชร์