สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 1

แชร์

สวนสุนันทาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

9ต.ค.64 / มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1 Portfolio) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 สมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ https://admission.ssru.ac.th/

ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การสอบคัดเลือกสามารถเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 สาขาวิชาเท่านั้น ดังนั้นผู้สมัครต้องศึกษารายละเอียดประกาศระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกฯ ด้วยตนเองว่ามีสิทธิ์สมัครประเภทนั้นๆหรือไม่ เพื่อประโยชน์ของตนเอง (ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครผ่านบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ https://student.mytcas.com/)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ฝ่ายรับเข้าศึกษา โทร. 0-2160-1261, 02160-1380 , 0-2160-1260 และ 0-2160-1024 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 02-1601023 02-1601000 / 02-1601400

#www.ssru.ac.th


แชร์