สกลนคร เคาะประตูบ้านฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่ม 608

แชร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร สั่งลงพื้นที่เชิงรุก สร้างการรับรู้ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบเคาะประตูบ้าน ฉีดให้กลุ่ม 608 ตั้งเป้าอย่างน้อยร้อยละ 50 ทุกอำเภอ

6 ต.ค.64 ที่ศาลากลางจังหวัดสกลนคร นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสกลนคร ครั้งที่ 30/2564 ซึ่งได้มีการรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด -19 โดยวันนี้จังหวัดสกลนครมีผู้ป่วยรายใหม่ 67 ราย ผู้ป่วยสะสม 9,111 ราย หายป่วยแล้ว 8,787 ราย เสียชีวิตสะสม 29 ราย ขณะที่โรงพยาบาลสนามอำเภอ ซึ่งไม่มีผู้ป่วยรักษาแล้ว อยู่ระหว่างปิดชั่วคราว ส่วนการบริหารวัคซีนในจังหวัดสกลนครขณะนี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ร่วมกับอำเภอ โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ และ รพ. สต ออกกระจายฉีดวัคทั้ง 18 อำเภอ ในกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตวายเรื้อรัง โรคหลอดเลือดสมอง โรคอ้วน โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน และหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ หรือกลุ่ม 608 ตั้งเป้าให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 50

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า จังหวัดสกลนคร เน้นขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนให้เป็นวาระของจังหวัด เพื่อเตรียมเปิด จังหวัดให้เศรษฐกิจได้เดินหน้า ให้ประชาชนมีความสุขมากขึ้น มีทุกข์น้อยลง โดยให้หน่วยงานด้านสาธารณสุข นายอำเภอ และผู้เกี่ยวข้องร่วมกัน สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เพื่อลดความวิตกกังวล ลงพื้นที่เคาะประตูบ้าน อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเข้าถึงการฉีดวัคซีนให้มากขึ้น

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร /รายงาน


แชร์