กัญชา : พืชมหัศจรรย์โลก (ตอนที่ 5)

แชร์

วิถีสุขภาพ

โดย…พินิจ จันทร

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม 2564

กัญชากับตำรายาไทยโบราณ

ในจารึกวัดโพธิ์พบว่ายาไทยผสมกัญชา มีทั้งหมด 9 ตำรับ ดังต่อไปนี้

1.ยาอินทร์ประสิทธิ์ แก้ลมบำรุงหัวใจ

2.ยาแผ้วฟ้า แก้ละอองไอในปากและคอ

3.ยากำลังราชสีห์ บำรุงโลหิต

4.ยาประสะน้ำมะนาว แก้หอบหืด แก้ไอ

5.ยาฆ้องไชย แก้เสียงแหบแห้ง เสมหะเหนียว

6.ยาประคบแก้ปวดเมื่อย คลายเส้น ฟกบวมเคล็ดขัดยอก

7.ยาพรหมพักตร์ ขับเลือดเสีย

8.ยาสนั่นไตรภพ แก้กษัยขับลม

9.ยาหทัยวาตาธิคุณ แก้โรคลม

จารึกตำรับกัญชายาโบราณ

สำหรับสูตรตำรับสนั่นไตรภพ ในอดีตทางการแพทย์แผนไทยมีการนำกัญชามาผสมเพื่อใช้ในการบำบัดโรคได้ (อ่านรายละเอียดในบทต่อไปในเล่ม) โดย

เบื้องต้นมี 4 ตำรับ คือ ตำรับศุขไสยาศน์ ตำรับทำลายพระสุเมรุ ตำรับน้ำมันสนั่นไตรภพ และตำรับทัพยาธิคุณ เพื่อใช้ทางการแพทย์ เพื่อทำการศึกษาและดูผลจากการรักษา ที่สำคัญ คือ วิธีการควบคุมกัญชาเพื่อใช้เป็นยาจะต้องทำอย่างวงจำกัดด้วย ซึ่งในทางการแพทย์แผนปัจจุบันยอมรับแล้วว่ากัญชาใช้ทางการแพทย์ หลักๆ คือการเกร็งของกล้ามเนื้อ การชักต่างๆ กลุ่มแก้ปวด ของกลุ่มมะเร็งต่างๆ

อนุญาต 16 ตำรับยาไทยเข้ากัญชา

ร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กำหนดผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่จะสามารถปรุงและสั่งจ่ายตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ได้ กำหนดไว้ชัดเจนว่าผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย โดยหมอพื้นบ้านต้องมีคุณสมบัติ

  • เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามกฎหมาย
  • ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้ตำรับยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ของสธ. หรือหลักสูตรที่ สธ. หรือสภาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยรับรอง
  • ในการปรุงหรือสั่งจ่ายยาต้องดำเนินการภายใต้สถานพยาบาลรัฐ

ส่วนหมอพื้นบ้านต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเช่นเดียวกัน และใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะภายในเขตพื้นที่ชุมชนท้องที่ที่ได้รับการรับรองหรือมีภูมิลำเนาหรือมีถิ่นที่อยู่ที่ได้รับการรับรอง

นอกจากนี้ร่างประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ ที่ให้เสพเพื่อรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัยได้ กำหนดว่าตำรับที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือการศึกษาวิจัย ในส่วนของแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย ตำรับที่หมอพื้นบ้านปรุงขึ้นจากองค์ความรู้และภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่ชัดเจน และได้รับการรับรองจากรมการแพทย์แผนไทย

ทั้งนี้วัตถุดิบจากกัญชาต้องไม่สามารถแยกเป็นช่อดอก ใบเพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ และตำรับยาแผนไทยที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแนะนำเบื้องต้นมี 16 ตำรับได้แก่

1.ยาอัคคีนีวคณะ

2.ยาศุขไสยาศน์

3.ยาแก้ลมเนาวนารีวาโย

4.ยาน้ำมันสนั่นไตรภพ

5.ยาแก้ลมขึ้นเบื้องสูง

6.ยาไฟอาวุธ

7.ยาแก้นอนไม่หลับ/ยาแก้ไข้ผอมเหลือง

8.ยาแก้สัณฑฆาต กล่อนแห้ง

9.ยาอัมฤตโอสถ

10.ยาอภัยสาลี

11.ยาแก้ลมแก้เส้น

12.ยาแก้โรคจิต

13.ยาไพสาลี

14.ยาทาริดสีดวงทวารหนักและโรคผิวหนัง

15.ยาทำลายกระสุเมรุ และ

16.ยาทัพยาธิคุณ

โดยตำรับทั้งหมดมีที่มาจาก คัมภีร์ธาตุพระนารายน์ ตำรายาศิลาจารึกในวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม แพทย์ศาสตร์ส่งเคราะห์ เล่ม 1-2 พระยาพิศณุประสาทเวช เวชศึกษาพระยาพิศณุประสาทเวช เวชศาสตร์วัณ์ณณา อายุรเวทศึกษา (ขุนนิทเทสสุขกิจ) เล่ม 2 และคัมภีร์แพทย์ไทยแผนโบราณ เล่ม 2 ขุนโสภิตบรรณลักษณ์

(ตอนต่อไป : วิจัย 4 ตำรับยาแผนไทยกัญชา)


แชร์