อ่วมคลัสเตอร์ใหม่ ลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวโพด หมู่บ้านห้วยบง

แชร์

พบคลัสเตอร์ใหม่ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 26 ราย มีปัจจัยเสี่ยงจากกิจกรรมการลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวโพด และร่วมรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ร่วมกัน จึงมีคำสั่งให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านเป็นการชั่วคราว

วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดแม่ฮ่องสอน (ศปก.จ.มส.) รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ในการระบาดระลอกใหม่เมษายน 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด ทั้งหมด 476 ราย พบเชื้อ 26 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัดทั้งหมด ซึ่งพบว่า ผู้ป่วยทั้งหมดเป็น ผู้ป่วยคลัสเตอร์ที่หมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง ซึ่งตรวจพบผู้ป่วยรายแรก เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 รวม 5 ราย มีปัจจัยเสี่ยงโดยการร่วมกิจกรรมลงแขกเก็บเกี่ยวข้าวโพด และรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม ร่วมกัน จากการตรวจ ATK ผลเป็นบวก ส่งตรวจ RT-PCR ผลพบเชื้อ เข้ารับการรักษาในรพ.แม่สะเรียง ปัจจุบันคลัสเตอร์บ้านห้วยบง มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 29 ราย

ด้านนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ออกคำสั่งอำเภอแม่สะเรียง ที่ 393/2564 เรื่อง ปิดพื้นที่หมู่บ้านและห้ามเข้า – ออกพื้นที่ ที่สั่งปิด เป็นการชั่วคราว ด้วยอำเภอแม่สะเรียง ได้รับรายงานจากสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สะเรียง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ว่าเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอแม่สะเรียงได้ ออกปฏิบัติการค้นหาผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อโควิด – 19 เชิงรุกในพื้นที่ (Active Case Finding) ในหมู่บ้านห้วยบง หมู่ที่ 11 ต.แม่ยวม อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) และผลการตรวจพบATK Positive จำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในเขตพื้นที่ มิให้แพร่ขยายออกไปเป็นวงกว้าง นายอำเภอแม่สะเรียงในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ศปก.อ.แม่สะเรียง) จึงได้มีคำสั่งให้ปิดพื้นที่หมู่บ้านเป็นการชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกเมษายน ที่เข้ารับการรักษาในจังหวัด จำนวน 733 ราย เป็นเพศชาย 354 ราย และเพศหญิง 379 ราย เสียชีวิต 5 ราย (0.7%) รักษาหายแล้ว 530 ราย (74.5%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 198 ราย (24.8%) รักษาอยู่ที่ รพ. ศรีสังวาลย์ 6 ราย รพ.แม่สะเรียง 37 ราย รพ.ปาย 9 ราย รพ.สบเมย 10 ราย รพ.แม่ลาน้อย 1 ราย CI รร.สบเมยวิทยาคม 4 ราย CI บ้านคอนผึ้ง 3 ราย CI วัดศรีบุญเรือง 3 ราย CI บ้านโพซอ-อีหลู่ 7 ราย CI รร.แม่ปาง-เทศบาล 21 ราย และ รพ.สนาม 97 ราย ส่วนอาการของผู้ป่วยที่ยังอยู่ระหว่างการรักษาทั้ง 198 ราย เป็นผู้ป่วยที่มีอาการเล็กน้อย 185 ราย ปานกลาง 9 ราย และรุนแรง 4 ราย

ชนานันท์ เง่าสุวรรณ์ จ.แม่ฮ่องสอน/รายงาน


แชร์