เปิดศูนย์การเรียนรู้งานด้านมิเตอร์ไฟฟ้า

แชร์

30 ก.ย.64 ที่ลานหน้าอาคารแผนกมิเตอร์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม หรือ PEA มหาสารคาม ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิด “ศูนย์การเรียนรู้งานด้านมิเตอร์ไฟฟ้า” โดยมีหัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง PEA มหาสารคาม ร่วมงานในครั้งนี้ ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19

นายชัยชนะ ช่วงกรุด หัวหน้าแผนกมิเตอร์ กล่าวว่า การจัดทำ ” ศูนย์การเรียนรู้งานด้านมิเตอร์ไฟฟ้า” โดยศูนย์ดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อ แสดงการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า ประเภทต่างๆ ที่ติดตั้งในระบบของ PEA ทำให้พนักงานงานที่ปฏิบัติงานด้านมิเตอร์ไฟฟ้าเกิดความเชี่ยวชาญและชำนาญในการติดตั้งมิเตอร์ ประเภทต่างๆ และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร PEA ในด้านการจัดการองค์ความรู้ หรือ Knowledge Management อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์การติดตั้งมิเตอร์ที่ถูกต้องให้กับผู้ใช้ไฟได้รับทราบ ทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้า เกิดความเชื่อมั่นในการติดตั้งมิเตอร์ของ PEA

หลังเปิดงาน หัวหน้าส่วน พนักงาน ลูกจ้าง PEA มหาสารคาม ได้มอบช่อดอกไม้แทนใจส่ง ดร.พงษ์ศิลป์ สิมวิเศษ ผจก.การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ที่เกษียณอายุราชการ กลับบ้านสู่อ้อมกอดของครอบครัว ซึ่งเป็นวันสิ้นสุดของการทำงาน เพื่อเป็นการรำลึกถึงคุณงามความดีในการเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า ใช้ความรู้ ความสามารถความ เสียสละเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร พร้อมทั้งมอบสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็น พริกแห้ง กระเทียม พืช ผัก ผลไม้ต่างๆ เพื่อสื่อถึง การใช้ชีวิตในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตามวิถี New Normal ทำอยู่ทำกินที่บ้าน พร้อมทั้งสร้างงาน สร้างอาชีพจากเมล็ดพันธุ์ที่พนักงานได้มอบให้ ในการสร้างอาชีพหลังเกษียณอายุราชการ กับการเกษตรในวิถีแบบพอเพียง

ทีมข่าว มหาสารคาม


แชร์