เปิดโลกท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เลาะไปที่เกาะกระแต

แชร์

นอภ.พรรณานิม จ.สกลนคร เปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ของเทศบาลตำบลนาใน อ.พรรณานิคม เพื่อเป็นการสร้างเศราฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาล

วันที่ 22 กันยายน 2564 ที่ริมเขื่อนน้ำอูน บ้านนาเลา ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร นายสุวิชาญ ไชยโกมล นายอำเภอพรรณานิคม พร้อมด้วย ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร ร่วมกันเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ประจำ ปีงบประมาณ 2564 ของเทศบาลตำบลนาใน ซึ่งได้มีการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวให้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งจะเป็นการสร้างเฐานราก และกระจายรายได้สู่ชุมชน ตามนโยบาลของรัฐบาล โดยการนำจุดเด่นด้าน 3 ธรรม ประกอบด้วยธรรมแรกคือ ธรรมะ ซึ่งหลวงปู่มั่น แม่ทัพแห่งกองทัพธรรม ได้รับประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในปี พ.ศ. 2563 – 2564 ท่านได้เคยมาจำพรรษาที่วัดภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือ ตฬนาใน อฬพรรณานิคม ช่วงปี พ.ศ. 2487 – 2492 เป็นช่วงสุดท้ายในชีวิต ของท่านก่อนละสังขาร ปัจจุบันมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์พระอาจารย์มั่น และสถาบันพลังจิตตานุภาพที่ 189

ธรรมที่สองได้แก่ วัฒนธรรม เทศบาลตำบลนาใน มีชนเผ่า 2 ชนเผ่า คือ ภูไท และไทบรู มีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์โดดเด่น 1 เดียวในโลก คือ การตักบาตรตามรอยหลวงปู่มั่น ที่บ้านหนองผือ หมู่ที่ 2 เป็นการตักบาตรที่มีลักษณะเฉพาะ และไม่มีที่ไหนเหมือนด้วย กล่าวคือ 1. มีการตีกะลอก่อนบิณฑบาต 2. มีศาลาจังหัน ไว้รวบรวมภัตตาหาร ถวายพระตลอดเส้นทางบิณฑบาต 3. ตักบาตรเฉพาะข้าวเหนียว เป็นวัฒนธรรมตักบาตรที่ถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่หลวงปู่มั่น แระชาชนชาวหนองผือได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน วัฒนธรรมที่โดดเด่นอีกอย่าง คือ ผ้าฝ้ายทอมือ เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่พัฒนาต่อยอดขึ้นเป็นสินค้า OTOP 5 ดาว ของตำบล ได้แก่ กลุ่มผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านอูนดง และกลุ่มผ้าฝ้ายย้อมสีเปลือกไม้บ้านผักคำภู ส่วนธรรมสุดท้ายคือธรรมชาติ มีเกาะกระแต อยู่ที่บ้านนาเลา ตฬนาใน มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และน้ำใสเหมือนทะเล เหมาะอย่างยิ่งในการเล่าน้ำ และเป็นจุดกางเตนท์พักผ่อนค้างคืน ชมความสวยงามของธรรมชาติ

สำหรับวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น ตลอดจนเพื่อสร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน ที่สำคัญเพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนให้สามารถคิดเอง ทำเองในการพัฒนาท้องถิ่น ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในระดับฐานราก ดร.ชูพงษ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร กล่าวว่า ด้านหลังที่เห็นจะเป็นเกาะกระแต ของเขื่อนน้ำอูน ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่เราจะเปิดอันซีน เขื่อนน้ำอูนนั้นเป็นเขื่อนที่มีขนาดใหญ่ มีทิวทัศน์งดงาม จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่ชอบบรรยากาศธรรมชาติพระอาทิตย์ตกดิน นั่งเรือตกปลา หลังจากโควิดซาลงแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเรื่องปากเรื่องท้อง เรื่องเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะแสวงหา พัฒนาเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้ เกิดประโยชน์แก่สังคมและชุมชน

วัฒนะ แก้วก่า/สกลนคร 0819541528


แชร์