เชื่อมความร่วมมือด้านวัฒนธรรม

แชร์

15ก.ย.64 / ดร.ซก กรัดทะยา ที่ปรึกษาส่วนตัวของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาและคณะ เข้าพบนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อหารือความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และนางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วม ณ ห้องรับรอง ชั้น ๗ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อเร็วๆนี้


แชร์