คนรุ่นใหม่สนใจลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีร้อยละ52.0

กระแสการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์วิจัยกสิกรไทยแจงคนสนใจลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีมากถึงร้อยละ 52.0 ระบุมุมมองของนักลงทุนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจในภาวะเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดยังอยู่ในวงจำกัด

9 ก.ย.64 / ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าจากผลการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทย พบว่า กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปรู้จักคริปโทเคอร์เรนซีกว่าร้อยละ 69.4 มีคนสนใจลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีมากถึงร้อยละ 52.0 สะท้อนถึงกระแสความนิยมในการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซี อย่างไรก็ดี กลุ่มนักลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซียังอยู่ในวงจำกัด โดยมักเป็นกลุ่มคนเมืองที่มีรายได้และเงินออมอยู่ในระดับสูง

ความนิยมในการลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีในไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยจากผลการสำรวจของศูนย์วิจัยกสิกรไทยที่ชี้ว่า กลุ่มตัวอย่างโฟกัสกรุ๊ปที่ยังไม่ได้ลงทุนจริงในปัจจุบัน ก็มีความสนใจที่จะลงทุนคริปโทเคอร์เรนซีในอีก 1 ปีข้างหน้าราวร้อยละ 42.0 ยิ่งเป็นการตอกย้ำภาพให้เห็นว่า จะมีนักลงทุนรายใหม่ๆ เข้ามาในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีในไทยอีกมากในระยะข้างหน้า

จากผลสำรวจชี้ให้เห็นอีกว่า ปัจจุบัน คนไทยที่ลงทุนในคริปโทเคอร์เรนซีมักเน้นมิติการเก็งกำไรเป็นหลัก อย่างไรก็ดี นักลงทุนไทยส่วนใหญ่ค่อนข้างเข้าใจในภาวะเสี่ยงจากการลงทุนในตลาด แต่ขณะเดียวกัน ก็มีนักลงทุนบางส่วนที่อาจจะยังไม่เข้าใจถึงสภาวะเสี่ยงนั้น เพราะมีความคาดหวังและมีความเชื่อมั่นว่าจะได้รับผลตอบแทนในระดับสูงต่อเนื่อง นับว่าเป็นโจทย์สำคัญต่อทั้งกลุ่มนักลงทุนและทางการที่จำเป็นต้องเร่งพัฒนาการเรียนรู้ในตลาดคริปโทเคอร์เรนซี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการปูทางไปสู่นวัตกรรมทางการเงินอื่นๆ ที่จะตามมาในอนาคต

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน