มูลนิธิฮักเมืองน่าน มอบทุนเด็กเยาวชนเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา

แชร์

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา13.00 น.ที่ห้องประชุมวิมยาลัยเทคนิคน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ว่าที่ร้อยตรีสมเดช อภิชยกุล หัวหน้าโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดน่าน มูลนิธิฮักเมืองน่าน และคณะกรรมการทีมงาน ได้มอบทุนเด็กเยาวชนเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาจำนวน10 คน
1.น.ส หนึ่งฤทัย พิริยะประเทืองกุล
2.น.ส.หมวงเฟย แซ่เติ๋น
3.น.ส.ชุติกาญจน์ ลำน้อย
4.น.ส.เดือน แซ่โฟ้ง
5.น.ส.เขมิกา เจิดประโดน
6.นายกันติศักดิ์ วิเศษกันทรากร
7.น.ส.อาทิตยา นพวงค์
8.น.ส.นุชจริทร์ เพชรเก้าศิลป์
9.น.ส.กาญจนา แซ่เติ๋น
10.น.ส.สุวิดา โนติ๊บ

โดยมี ผอ.ปัญญา พลเมืองดี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคน่านและรองผอ.ว่าที่ร้อยตรีประสิทธิ์ ศุภะชาติ คณะครูมาให้กำลังใจแก่นักศึกษาในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์