เปิด!! ร้านเกม โรงหนัง สระว่ายน้ำ เตรียมฉีดวัคซีนให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคน

แชร์

06-09-64 ที่ห้องประชุม สนง.สาธารณสุขจ.มหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.มหาสารคาม ครั้งที่34/64 มีสาระสำคัญคือ ทุกอำเภอยังคงเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด • ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในจังหวัดลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของประเทศ และเน้นการฉีดวัคซีนโควิด-19ให้กับบุคลากรทางการศึกษาทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนแบบปกติ( on site) อนุญาตให้โรงเรียนขนาดเล็ก ไม่เกิน 50 คน เปิดเรียนปกติได้ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 1 จำนวน 1 โรงเรียน เขต 2 จำนวน 3 โรงเรียน เขต 3 จำนวน 6 โรงเรียน รวม 10 โรงเรียน และมีมติในส่วนที่สำคัญ เช่น •เปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต โดยจำกัดช่วงเวลา ได้ตั้งแต่ 8.00-22.00 น.ควบคุมจำนวนคนไม่น้อยกว่า 4 ตร.เมตรต่อคน และกำหนดรอบใช้บริการไม่เกิน 2 ชั่วโมง/รอบ•เปิดตู้เกม เครื่องเล่นหยอดเหรียญ ที่ตั้งในห้างสรรพสินค้า•เปิดโรงภาพยนตร์ โรงมโหรสพ โดยจำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 50 คนต่อรอบ •เปิดสระว่ายน้ำ สระว่ายน้ำสาธารณะ ทั้งในร่มและกลางแจ้ง โดยจำกัดผู้ใช้บริการตามเกณฑ์ 25 ตร.เมตรต่อคน โดยยังคงมาตรการที่ประกาศไว้แล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 7 กันยายน เป็นต้นไป

ทีมข่าวมหาสารคาม/รายงาน


แชร์