“คบจ. มหาสารคาม รวมใจสู้ภัยวิกฤตโควิด-19”มอบอุปกรณ์การแพทย์ให้ รพ.สนาม

แชร์

2 กันยายน 2564 ที่บริเวณด้านหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ชั้น 1 นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานรับมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการ “คบจ. มหาสารคาม รวมใจสู้ภัยวิกฤตโควิด-19” มูลค่ากว่า 200,000 บาท จากคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม เพื่อนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม ได้ส่งมอบต่อให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนภารกิจในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฎิบัติหน้าที่ที่โรงพยาบาลสนาม ต่อไป

นางสาวทัศนีย์ ศิริบำเพ็ญ คลังประจำจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม (คบจ.)ได้รับรางวัล คบจ. ดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้รับเงินรางวัล จำนวน 200,000 บาท ซึ่งเดิมที่ประชุม คบจ.มีมติเห็นชอบให้จัดโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ ได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดมหาสารคาม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนในจังหวัดมหาสารคาม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จึงได้มีมติให้ยกเลิกโครงการศึกษาดูงานฯ และให้จัดทำโครงการ “คบจ. มหาสารคาม รวมใจสู้ภัยวิกฤตโควิด-19” เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์จัดซื้อชุดป้องกันเชื้อ PPE มอบให้กับโรงพยาบาลสนาม โดยมีรายการประกอบด้วย เสื้อคลุม 350 ตัว,กระจังป้องกันใบหน้า 35แพ็ค, ถุงคลุมเท้า 350 คู่, ถุงมือยาง 15กล่อง, ถุงมือไนไตร 14 กล่อง, เสื้อกาวน์ผูกหลัง 350 ตัว, หน้ากาก (Mask N95) 20กล่อง รวมมูลค่า 200,000 บาท และยังมีวัสดุอุปกรณ์ทางแพทย์(บางส่วน) ที่ สนง.คลังจังหวัด ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ประกอบการ (ห้างหุ้นส่วนจำกัด กัลยา ซัพพลาย) ได้ร่วมบริจาคด้วย

ทีมข่าวมหาสารคาม


แชร์