วธ.อุตรดิตถ์ นำ ศพอ. ในฟากท่า “รวมใจภักดิ์ ปันน้ำใจ คนไม่ทิ้งกัน”

แชร์

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น. ณ วัดกกต้อง และโรงพยาบาลฟากท่า ตำบลฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมบุคลากร นำศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (ศพอ.) ในพื้นที่อำเภอฟากท่า นำโดย พระครูวรดิตถคณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอฟากท่า ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดฟากท่า และเครือข่ายพลังบวร ร่วมกัน มอบถุงยังชีพ จำนวน 25 ถุง ให้กับตัวแทนผู้ได้รับผลกระทบจากโรค Covid 19 ณ วัดกกต้อง และมอบอาหารกล่อง/ชุด จำนวน 150 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาลดังกล่าว โดยมีตัวแทนรับมอบ

ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามโครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์รวมใจภักดิ์ สืบสานอัตลักษณ์ความเป็นไทย ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปีงบประมาณ 64 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน รวมทั้ง เพื่อส่งเสริมบทบาทของศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ นอกจากจะเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางพระพุทธศาสนา ยังมีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและช่วยเหลือสังคม อันเป็นการสะท้อนถึงอัตลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทย ที่เชื่อมโยงการขับเคลื่อนงานด้วยพลังบวร บ้าน-วัด-ราชการ โดยปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ซึ่งครั้งนี้เป็นการดำเนินงานครั้งที่ 2 และกำหนดดำเนินการครั้งที่ 3 ศพอ. วัดขวางชัยภูมิ ในวันที่ 19 สิงหาคม ณ โรงพยาบาลสนามในวัด และครั้งที่ 4 ศพอ. วัดท้ายตลาด ในวันที่ 24 สิงหาคม ณ โรงพยาบาลสนามในพื้นที่อำเภอเมืองอุตรดิตถ์

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์ /รายงาน


แชร์