มูลนิธิสิริวัฒนภักดี มอบข้าวสารให้โรงเรียน ตชด.11 แห่ง

มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ร่วมกับเครือข่าย ส่งมอบข้าวสารให้กับโรงเรียน ในสังกัด กก. ตชด.23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จ.สกลนคร ซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ และโรงเรียนสังกัด สพฐ.

วันที่ 9 สิงหาคม 2564 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 23 ค่ายศรีสกุลวงศ์ จ.สกลนคร พ.ต.อ.สิปปนันท์ สรณ์คุณแก้ว ผกก.กก.ตชด.23 พร้อมด้วยครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ที่อยู่ในสังกัดฯ จำนวน 11 แห่ง และโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ในพื้นที่ อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม รับมอบข้าวสารจาก อาจารย์ ปราโมทย์ ศรีเพชร ผู้ประสานงาน มูลนิธิสิริวัฒนภักดี ข้าราชการนอกประจำการ จำนวน 200 กระสอบ รวม 10,000 กิโลกรัม เพื่อนำไปให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัด กก.ตชด.23 ได้รับประทาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 มีนักเรียนและครูได้รับประโยชน์ กว่า 1,800 คน นายปราโมทย์ ศรีเพชร กล่าวว่า ทางมูลนิธิสิริวัฒนภักดี ตลอดจนเครือข่าย ได้ให้ความสำคัญต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เด็กนักเรียนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้มาโรงเรียนตามปกติแต่ได้เรียนออนไลน์แทน จึงได้นำข้าวสารมามอบให้ เพื่อกระจายไปให้เด็กทุกโรงเรียนรับประทาน เป็นการแบ่งปันสุขไปสู่น้องๆ

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน