HIDA HI Care“สวนสุนันทา”ร่วมต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยโควิด

แชร์

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ลงทะเบียนขอกักตัวรักษาที่บ้าน รวมมูลค่า 1,800,000 บาท

3ส.ค.64/ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต นวัตกรรมการจัดการสุขภาพยุคดิจิทัล (HIDA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ดร.สมชาย อัศวเศรณี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ และประธานโครงการฯ, รศ.พล.อ.นพ.ปริญญา ทวีชัยการ ประธานหลักสูตรพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและผู้แทนคณะนักศึกษา ร่วมมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่ลงทะเบียนขอกักตัวรักษาที่บ้าน (Home Isolation ) รวมมูลค่า 1,800,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นพ. สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สรุปสิ่งของที่มอบในโครงการ ประกอบด้วย

  1. เครื่องวัดอุณหภูมิ​​​​ 20 เครื่อง
  2. เครื่องวัดออกซิเจน ​​​​​1,000 เครื่อง
  3. เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ ​​​​1,000 ชุด
  4. ยาละลายเสมหะ​​​​ 50,000 แผง​
  5. หน้ากากอนามัย​​​​ 10,000 แผ่น

  1. ยาฟ้าทะลายโจร ​​​​ 400 ขวด
  2. ยากระชายขาว ​​​​​ 200 ขวด
  3. ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ 99%​​​ 10 ลัง
  4. ข้าวกล่องเพื่อสุขภาพ​​​​ 100 กล่อง
  5. ขนมสาหร่ายและบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป​​​ 10 ลัง​

ในโอกาสนี้ คุณเชิญพร เต็งอำนวย กรรมการผู้จัดการ บจก. เกร็ทเตอร์ฟาม่า ผู้เข้าอบรมหลักสูตร HIDA ได้สนับสนุน ยาโอเฮ็กซ์ซิน ละลายเสมหะบรรเทาอาการไอ 50,000 แผง เพื่อให้กรมการแพทย์ไปประกอบชุดยาสำหรับ Home Isolation

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์