สิงห์บุรีประกาศ 175 เป็นหมู่บ้านสีฟ้าปลอดโควิด-19

แชร์

(2 สิงหาคม 2564) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้เป็นประธานมอบธงสีฟ้า ให้กับนายอำเภอจำนวน 6 อำเภอ เพื่อไปมอบต่อให้กับหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่สีฟ้า ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส-19 ในแต่ละหมูบ้าน ตามนโยบาย “สิงห์บุรีร่วมใจ สู่ภัยโควิด-19”

สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี มีทั้งหมดจำนวน 364 หมู่บ้าน/ชุมชน มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 อยู่จำนวน 175 หมู่บ้าน แยกเป็นอำเภอเมืองสิงห์บุรีจำนวน 22 หมู่บ้าน อำเภออินทร์บุรีจำนวน 105 หมู่บ้าน อำเภอบางระจันจำนวน 47 หมู่บ้าน อำเภอค่ายบางระจันจำนวน 59 หมู่บ้าน อำเภอพรหมบุรีจำนวน 42 หมู่บ้าน และอำเภอท่าช้างจำนวน 13 หมู่บ้าน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประกาศหมู่บ้านสีฟ้า ก็เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในหมู่บ้านร่วมมือกันป้องกันไม่ให้มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหมู่บ้านของตนเอง

ซึ่งหมู่บ้านที่จะประกาศเป็นหมู่บ้านสีฟ้าได้ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรการที่กำหนด และไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ติดต่อกันจำนวนไม่น้อยกว่า 14 วัน ส่วนหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อหากมีจำนวนผู้ติดเชื้อน้อยกว่าร้อยละ 0.75 ของจำนวนประชากรในหมู่บ้านจะจัดเป็นหมู่บ้านสีส้ม ส่วนหมู่บ้านที่มีผู้ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 0.75 ของจำนวนประชากรในหมู่บ้านจะจัดเป็นหมู่บ้านสีแดง หากตำบลไหนมีหมู่บ้านเป็นสีฟ้าครบทุกหมู่บ้านก็จะประกาศให้ตำบลนั้นเป็นตำบลสีฟ้า หากทุกตำบลในอำเภอเป็นสีฟ้าทั้งหมดก็จะประกาศให้อำเภอนั้นเป็นอำเภอสีฟ้า และหากทุกอำเภอเป็นสีฟ้า ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดครบ 14 วัน จังหวัดสิงห์บุรีก็จะสามารถประกาศเป็นจังหวัดสีฟ้า จังหวัดที่ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ต่อไป

สุภาวดี ภักดิ์พิบูลย์ จ.สิงห์บุรี/รายงาน


แชร์