“พีระศักดิ์” สว.อุตรดิตถ์ มอบ 100 เตียงกระดาษ ให้ รพ.สนามเวียงเจ้าเงาะ

แชร์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 64 เวลา 11.30 น.ที่โรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงาะ หรือ รพ.สนามจังหวัดอุตรดิตถ์ แห่งที่ 4 ที่ตั้งอยู่ สนง.ขนส่งจังหวัดอุตรดิตถ์ (เก่า ) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายพีระศักดิ์ พอจิต สว.ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของ สว. พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดิษยเดช พัชรภูวดล ผกก.สส. ภ.จ. อุตรดิตถ์ เป็นตัวแทน บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่สนับสนุนเตียงกระดาษ จำนวน 100 เตียง เพื่อมอบให้กับ นายปรัชญา เสริฐลือชา นายอำเภอลับแล นายเขมชาติ มั่นเจ๊ก นายกเทศมนตรี ทต.ทุ่งยั้ง และคณะผู้บริกหาร ทต.ทุ่งยั้ง นายรณภพ เกตุทอง สาธารณสุขอำเภอลับแล เพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงาะ หรือ รพ.สนามจังหวัดอุตรดิตถ์แห่งที่ 4 สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป

นายพีระศักดิ์ พอจิต สว.อุตรดิตถ์ กล่าวว่า การแพร่ระบาดโควิด-19 ไม่เพียงแต่จะฉุดให้เศรษฐกิจของประเทศชาติแล้ว ประชาชนทุกคนเองต่างก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการถูกเลิกจ้างงานเพราะโรงงานปิดกิจการ การดูแลนอกจากเป็นหน้าที่ของรัฐบาล บุคลากรทางการแพทย์ที่ถือว่าเป็นด่านหน้าในการรักษาพยาบาลผู้เจ็บป่วย สว.เองก็ตระหนักถึงปัญหานี้มาเป็นอันดับต้น ๆ จึงมอบให้ตนเองทำหน้าที่แทน สว.ทั้งหมด ในการดูแลผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ

“ก่อนหนี้ก็ให้การช่วยเหลือดูแลกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วบางพื้นที่ของ จ.อุตรดิตถ์ และตางจังหวัด ครั้งนี้ก็เป็นตัวแทนของบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ซึ่งประธานกรรมการบริษัทฯดังกล่าวก็เป็นกรรมการอยู่ในคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของ สว.ด้วย ที่สนับสนุนเตียงสนามจำนวน 100 เตียง เพื่อนำมามอบให้กับโรงพยาบาลสนามเวียงเจ้าเงาะและในอนาคตก็ยังจะให้การสนับสนุนปัจจัยอีกหลายรูปแบบต่อไป เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ทุกฝ่ายต่อสู้กับการแพร่ระบาดโควิด-19 จนกว่าจะชนะได้” นายพีระศักดิ์ สว.อุตรดิตถ์ กล่าว

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์