อาศรมสยาม-จีนวิทยา เชิญฟังบรรยายหัวข้อ “พัฒนาการการศึกษาด้านคติชนวิทยาในประเทศจีน”

จีน เป็นชนชาติที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน การพัฒนาการของวัฒนธรรมมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย จึงเป็นที่มาของการศึกษาด้านวัฒนธรรม หรือคติชนวิทยาในจีน เพื่อเปิดมิติให้เห็นถึงแง่มุมการถ่ายทอดวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมายาวนาน

บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ โดย อาศรมสยาม-จีนวิทยา ขอเชิญผู้สนใจฟังบรรยายในหัวข้อ “พัฒนาการการศึกษาด้านคติชนวิทยาในประเทศจีน” โดย วิทยากร: ดร.เพ็ญพิสุทธิ์ สีกาแก้ว อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติจีน-อาเซียน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.30-16.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : อาศรมสยาม-จีนวิทยา

(เผยแพร่ทางออนไลน์เท่านั้น)

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Facebook : อาศรมสยาม-จีนวิทยา โทรศัพท์ : 02-071-1009 E-mail : arsom.siam@gmail.com