จีน!ต่อต้านการทุจริต

จีนร่วมประชุมสหประชาชาติสมัยวิสามัญว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต

5 มิ.ย.64/ เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ที่กรุงปักกิ่ง นายเจ้า เล่อจี้ กรรมการประจำกรมเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน เลขาธิการคณะกรรมการตรวจสอบวินัยแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ร่วมการประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติสมัยวิสามัญว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล พร้อมกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ยืนหยัดปฏิบัติตามแนวคิดประชาคมมนุษย์ที่มีอนาคตร่วมกัน ร่วมสร้างโลกที่เที่ยงธรรมและโปร่งใส”

นายเจ้า เล่อจี้ ระบุว่า พรรคคอมมิวนิสต์และรัฐบาลจีนต่อต้าน การทุจริตอย่างเด่นชัด ปรับปรุงระบบการกำกับดูแลแบบสังคมนิยม ที่มีเอกลักษณ์จีน ศึกษาวิจัยแนวทางที่ทำให้โปร่งใสอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้การบริหารประเทศในระยะยาวของพรรคฯ ซึ่งได้รับการตอบรับ อย่างจริงใจและการสนับสนุนอย่างกว้างขวางจากประชาชนจีน คุ้มครองเสถียรภาพในการบริหารระยะยาวและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศ ทั้งนี้นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ให้ความสำคัญอย่างสูง ต่องานต้านการทุจริต คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน มีการชี้นำงานต้านการทุจริตแบบรวมศูนย์อย่างมีเอกภาพ กลายเป็นการชี้นำทางการเมืองและหลักประกันอันทรงพลังมากที่สุดในการปราบปรามคอรัปชั่น

นายเจ้า เล่อจี้ กล่าวว่า จีนชื่นชมความพยายามและ คุณูปการของสหประชาชาติในการป้องกันปราบปรามการทุจริตอย่างสูง ตลอดจนยินดีร่วมมือกับทุกฝ่ายผลักดันให้ภารกิจต่อต้านการทุจริตระหว่างประเทศก้าวสู่กระบวนการใหม่

อ้างอิง http://app.cctv.com/special/cportal/detail/arti/index.html?id=ArtiBsAo0SmZBEe2hxgRrkBn210604&fromapp=cctvnews&version=810&allow_comment=1

สำนักข่าว CCTV แปลโดย CMG,ASIA PACIFIC

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน