ตรวจเข้ม!ป้องกันโควิดชายแดน กทม.

แชร์

กทม. กำชับเขตพื้นที่ติดต่อจังหวัดปทุมธานี เข้มการตรวจตลาดและรณรงค์มาตรการควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง

23 ก.พ. 64/ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ภายในตลาดเมืองทอง 1 ซอยแจ้งวัฒนะ 14 เขตหลักสี่ พร้อมรณรงค์ให้ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการภายในตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด และได้แจกแอลกอฮอล์ล้างมือแก่ผู้ค้าและประชาชนที่มาใช้บริการในตลาดเมืองทอง 1 และทดสอบระบบระบายอากาศภายในตลาด โดยมี นางวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่เมื่อวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2564

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ ภายในตลาดย่านรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี นั้น กทม. ได้กำชับให้สำนักงานเขตที่มีพื้นที่ติดต่อและพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดปทุมธานี เช่น เขตดอนเมือง หลักสี่ บางเขน สายไหม และคลองสามวา เพิ่มความเข้มข้นในการตรวจสอบตลาดและกำชับให้ผู้ค้าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด

สำหรับ ตลาดเมืองทอง 1 เขตหลักสี่ มีขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 2 งาน มีแผงค้าทั้งหมด 109 แผง เป็นแผงค้าอาหารสด จำนวน 30 แผง และแผงค้าอาหารพร้อมบริโภคและแผงค้าอื่นๆ จำนวน 79 แผง มีผู้ค้าทั้งสิ้น 175 คน เป็นคนไทย 144 คน และลูกจ้าง 31 คน สัญชาติลาว 23 คน พม่า 5 คน กัมพูชา 1 คน และไทย 1 คน เปิดทำการตั้งแต่เวลา 06.00-20.00 น. ทุกวัน โดยแหล่งวัตถุดิบของอาหารส่วนใหญ่มาจากตลาดสี่มุมเมือง และตลาดไท

ทั้งนี้ สำนักงานเขตหลักสี่ ได้ดำเนินการตรวจและให้คำแนะนำเจ้าของตลาด ตลอดจนให้ความรู้แก่ผู้ค้าในการป้องกันและดำเนินมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยให้มีการกำหนดเส้นทางเข้า-ออกชัดเจน มีจุดคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ ผู้ค้าและผู้ใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย มีการกำหนดจุดแสดงการเว้นระยะห่าง มีจุดบริการล้างมือ และกำชับให้มีการทำความพื้นที่ เช่น ฝาผนัง ทางเดิน ห้องสุขาสาธารณะ อย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้ เขตฯ ยังได้ร่วมกับโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุกผู้ค้าในตลาด ด้วยวิธีการตรวจค้นหาเชื้อทางโพรงจมูก (SWAB) เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 64 จำนวนทั้งสิ้น 113 ราย ผลปรากฏว่า ไม่พบผู้ติดเชื้อแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เขตฯ ได้กำชับให้ผู้ค้าและประชาชนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างในการพูดคุย ไม่ไปในพื้นที่เสี่ยง ให้ความร่วมมือในการตรวจวัดไข้ และสังเกตความผิดปกติของร่างกาย พร้อมทั้งแนะนำให้ทำแบบประเมินความเสี่ยง BKK COVID-19 เพื่อประเมินอาการของตนเองเบื้องต้นอีกด้วย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตลาดหลายแห่งกรุงเทพมหานครได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ทั้งการคัดกรองตรวจวัดไข้ผู้ที่จะเข้าพื้นที่ จัดระบบทางเข้าออกเฉพาะและมีจุดคัดกรองทุกทางเข้า มีการแบ่งโซนการจำหน่ายสินค้า ที่สำคัญตลาดเมืองทอง 1 มีหลังคาอาคารที่สูงช่วยในเรื่องการถ่ายเทอากาศได้ดี นอกจากนี้ ตลาดยังมีมาตรการป้องกันตนเองที่ดี ผู้ค้ามีการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน สวมถุงมือ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานครได้มีการตรวจตลาดในพื้นที่ครบทุกแห่งแล้ว สำหรับตลาดที่มีความเสี่ยงสูง 117 แห่ง พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวส 10 กว่าราย

ส่วนตลาดที่มีความเสี่ยงน้อยประมาณ 350 แห่ง พบผู้ติดเชื้อ จำนวน 6 ราย เห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครมีความเข้มงวดและให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หลังจากนี้จะลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการให้ครบทุกแห่งต่อไป โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่ใกล้เคียงหรือติดกับจังหวัดสมุทรสาคร ได้แก่ บางขุนเทียน บางแค บางบอน หนองแขม และภาษีเจริญ ซึ่งในการตรวจสถานที่ต่างๆ นั้น กรุงเทพมหานครจะดำเนินการเป็นระยะ เพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าว โดยมีทั้งการตรวจหาเชื้อจากโพรงจมูก (SWAB) และการตรวจน้ำลาย

ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า แม้ว่าขณะนี้จะพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 น้อยลง แต่ทุกคนยังคงต้องปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ซึ่งทำได้ง่ายๆ คือ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำสบู่ แอลกอฮอล์ล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล รวมถึงงดเว้นหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสถานที่ชุมนุมคนจำนวนมากก็จะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 ได้

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์