ผู้เช่าที่ดินธรณีสงฆ์ยอมเปิดทางเข้าออกวัดลาดทราย

แชร์

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร จับเข่าเจรจาที่ดินธรณีสงฆ์ หลังผู้เช่ายื้อไม่ให้เปิดใช้เส้นทางออกถนนพหลโยธิน อำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา อ้างมีค่าใช้จ่าย สุดท้ายยินยอมเตรียมนำเสนอในชั้นกรรมาธิการ ต่อไป

19ก.พ.64/ที่วัดลาดทราย ตำบลลำไทร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะ ได้เข้าหารือกับพระฉัตรชัย อธิปญโญ รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลาดทราย ถึงกรณีการร้องเรียนเพื่อขอทางออกถนนพหลโยธินของชาวบ้านโดยมี นายธวัชชัย งามเจริญพุทธศรี ได้ร้องเรียนถึง คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้หลังคณะกรรมาธิการได้มาศึกษาข้อเท็จจริงแล้ว ทราบว่ามีการเช่าพื้นที่วัดโดยนางพัฒน์ศรินทร์ ภู่ระหงษ์ เป็นผู้เช่าและปิดกั้นทางออกถนนพหลโยธิน ที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนไปยังหลายหน่วยงาน เช่น ศูนย์ดำรงธรรม แต่ไม่คืบหน้า

สำหรับประเด็นที่เกิดขึ้น นางพัฒน์ศรินทร์ ภู่ระหงษ์ อ้างว่า ได้ให้เช่าช่วงกับบริษัทจำหน่ายรถแม็คโครไปแล้วหากมีการรื้อถอนตนอาจจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ผู้เช่าช่วงอาจเรียกร้องค่าเสียหายต่อตนได้ ภายหลังจากใช้เวลาร่วม 2 ชั่วโมง ในการหารือ นางพัฒน์ศรินทร์ ระบุว่าที่ดินบริเวณนี้หากขายสิทธิ์ในราคาทั่วไปจะขายกันที่ 76 ตรว. ต่อเงิน 400,000 บาท และหากจะเปิดช่องทางผ่านที่ดินที่ตนเองให้เช่าช่วงนั้น ตนต้องรื้อถอนอาคารพาณิชย์ โดยค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโดยประมาณ 2.5 ล้านบาท หากเยียวยาตามจำนวนเงินดังกล่าว ตนก็จะยินดีเปิดทางให้ ภายหลังจากถกกันเป็นเวลานานนางพัฒน์ศรินทร์ได้เซ็นต์เอกสารไว้เป็นหลักฐานการยินยอมให้เปิดทางออกสู่ถนนพหลโยธิน เพื่อนำเสนอในชั้นกรรมาธิการ ต่อไป

นายประดับ โพธิกาญจนวัตร กล่าวว่า ปัญหาเรื่องการเช่าที่ดินนี้ มีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง การที่ตนและคณะเดินทางมาตรวจสอบครั้งนี้ได้ประสานทางออกให้กับวัดเพื่อหาทางออกให้กับทุกฝ่าย ตามอำนาจหน้าที่ของตน ซึ่งมีความจำเป็นต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายตามกรอบของกฎหมาย ในแง่ของข้อกฎหมายนั้นในปัจจุบันมีมติมหาเถรสมาคม และกฎกระทรวงที่วางกรอบได้ชัดเจนขึ้น ช่วยให้วัดได้ประโยชน์มากขึ้น อีกทั้งยังเสริมความปลอดภัยให้กับพระภิกษุที่จะต้องอยู่ในกรอบพระธรรมวินัย ให้ปลอดภัยจากการกระทบกระทั่งกับประชาชนในพื้นที่กับพระสงฆ์ และทำให้พระอยู่เป็นที่พึ่งและศูนย์รวมใจให้กับญาติโยมดังในอดีตที่ผ่านมา ทั้งนี้อาจมีช่องโหว่บ้างก็พร้อมที่จะนำจุดอ่อนหลากหลายประเด็นเพื่อนำเสนอในชั้นกรรมาธิการต่อไป

พระฉัตรชัย อธิปญโญ กล่าวว่า อาตมาได้เข้ามารักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดลาดทราย ทั้งนี้ต้องเรียนตามตรงว่า เป็นความลำบากของพระสงฆ์ที่มาบวชเพื่อถวายชีวิตให้กับพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนา มีเป้าหมายคือตัดกิเลสมีพระนิพพานเป็นที่ไป แต่ด้วยเงื่อนไขในการดำรงความเป็นพระสงฆ์ในปัจจุบันที่มีหน้าที่และอำนาจการปกครองทำให้พระสงฆ์จะต้องมีภาระมากขึ้น ด้วยตนเป็นพระเล็กๆ ที่อยู่วัดต่างจังหวัด ในบางครั้งต้องอดทนและต่อสู้กับปัญหาต่างๆ มากมาย แต่ก็ยึดหลักที่ว่า “ชีวิตนี้ถวายกับพระพุทธเจ้า” โดยยึดหลักความถูกต้องและความเป็นธรรมเป็นที่สุด ถ้าทำดีแล้วแม้จะเอาชีวิตเป็นเดิมพันเพื่อถวายกับพระศาสนาก็ยินยอม และขออนุโมทนาที่ทาง ดร.เพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล รองประธานกรรมาธิการการศาสนาฯ และคณะ รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ นายสิปปวร แก้วงาม ผู้ตรวจการสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ให้การประสานงานและช่วยเหลือ วัดเล็กๆ อย่างวัดอาตมาเป็นอย่างมาก

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์