“ทีมม้าแก่” อนุรักษ์เอกสารโบราณเมืองน่าน

แชร์

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. ทีม “ม้าแก่” นำโดย นายสมเจตน์ วิมลเกษม ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมของ อพท./ ครูภูมิปัญญาไทยพร้อมทีมงาน ได้ฤกษ์ลงพื้นที่อำเภอปัว วัดป่าหัด อนุรักษ์เอกสารโบราณเมืองน่าน ตามโครงการ”สำรวจทำสำเนาดิจิตัลและปริวรรตเอกสารโบราณตำรายาและตำราแพทย์แผนไทย” ของกรมการแพทย์แผนไทย ปิติใจที่สำรวจวัดแรกของปีที่ 2 (ปีที่ผ่านมา 30 วัด ทีมน่านได้ข้อมูลตำรายา 157 รายการ) ก็พบเอกสารตำรายาทั้งพับสาและใบลาน มากกว่า 10 รายการ เจ้าอาวาสพระครูนันทโชติวัฒน์ เป็นผู้สนใจ ได้เก็บรวบรวมเอกสารโบราณเหล่านี้เป็นอย่างดี โดยเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ชุมชนส่วนหนึ่งและกุฏิเจ้าอาวาส

นายสมเจตน์ กล่าวว่า หากทุกวัดในเมืองน่านมีการเก็บรักษาที่ดีเยี่ยงนี้ องค์ความรู้และภูมิปัญญาของบรรพชนจะยังคงอยู่และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเมืองได้อีกมากมาย “ทีมม้าแก่” ขอชื่นชมทั้งพระสงฆ์สามเณรและคณะศรัทธาของวัดป่าหัดที่ทำให้วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนได้สำเร็จครับ หวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ ปฏิบัติธรรมหรือส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม เชื่อว่าทางวัดแห่งนี้มีความพร้อมอย่างยิ่ง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์