กลุ่มบริษัท GPSC มอบเครื่องอุปโภคบริโภค

แชร์

วันที่ 25 มกราคม 2564 นายวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกชุมชนสัมพันธ์ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ได้สนับสนุนข้าวสารที่ผลิตจากวิสาหกิจชุมชน รอบนิคมอุตสาหกรรมจำนวนทั้งสิ้น 3,200 กิโลกรัม ไปมอบให้. นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และ นางธัมมิกา เอี่ยมแสง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง ที่ศาลากลางจังหวัดระยอง. เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งยังเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้ส่วนหนึ่งให้กับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองอีกด้วย

นิตยา ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์