พระสงฆ์ปทุมฯ ทอดผ้าป่าตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมฯเฉลิมพระเกียรติฯ วัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ได้มีงานแถลงข่าวการดำเนินงาน “รวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์” โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง), พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์, พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง พร้อมนายเสวก ประเสริฐสุข และ ร.ต.อ.ดร.ตรีลุพธ์ ธูปกระจ่าง จิตอาสาครอบครัวคนรักปทุม และนางสาวสุดาลักษณ์ ชินวิรารัฒน์ ประธานชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ โดยมีนายองอาจ ธรรมนิทา กรรมการเลขานุการชมรมรักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระธรรมรัตนาภรณ์ เป็นพิธีกรดำเนินการแถลงข่าว

สำหรับการดำเนินงานโครงการ “รวมศรัทธา ทอดผ้าป่าสามัคคี จัดตั้งกองทุนต้านภัยโควิด-19 เพื่อชาวปทุมธานี เป็นสาธารณสงเคราะห์” ดำเนินงานโดยความร่วมมือของคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วยชาวปทุมธานีผู้มีจิตศรัทธา และภาคีเครือข่ายฯ โดยมี พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) เป็นประธานกรรมการฯ, พระราชวรเมธาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี (ธ) เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พร้อมด้วยรองเจ้าคณะจังหวัด และเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอทั้งสองฝ่าย เป็นรองประธานกรรมการฯ, เจ้าคณะตำบลทุกตำบลและเจ้าอาวาสทุกวัดทั้งสองฝ่ายในจังหวัดปทุมธานี รวม 195 วัด เป็นกรรมการฯ ร่วมด้วยชาวปทุมธานี ผู้มีจิตศรัทธา และภาคีเครือข่ายฯ

สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งกองทุนเพื่อเตรียมการจัดหาวัคซีนโควิด-19 และน้ำยาพร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคาร รวมถึงขยายผลโครงการมอบทานมอบธรรมส่งแรงใจสู้ภัยโควิด-19 เป็นสาธารณสงเคราะห์ เพื่อชาวปทุมธานี กำหนดจัดงานวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดสายสุวพรรณ ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี หรือร่วมสมทบกองทุนด้วยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงเทพ ประเภทสะสมทรัพย์ สาขา เอ็มพาร์ค รังสิต คลอง 3 ชื่อบัญชี วัดเขียนเขต เลขที่บัญชี 028-714924-9

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน