กรมส่งเสริมจับมือศรแดงแจกเมล็ดพันธ์ผักสวนครัว5ชนิด

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง เปิดตัวโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่เกษตรกรและผู้ได้รับผลกระทบ COVID-19

8 พ.ค. 2563 / บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ร่วมกับ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์ตราศรแดง และ องค์ความรู้ด้านการปลูกพืชผักสวนครัว และร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเรียนรู้การปลูกพืชผักผ่านเครือข่าย Yong Smart Farmer และ โรงเรียนยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน” เชิญชวนคนไทย ปลูกผัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร ระหว่างเก็บตัวจากการระบาดของโรค COVID-19 โดยมีนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด และ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (สำนักงานใหญ่ ) อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 พ.ค.63

นาย เข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่า“ สถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ภายในประเทศได้ทวีความรุนแรงขึ้น มีผู้ติดเชื้อกระจายไปทั่วประเทศซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงภาคการเกษตรของประเทศ จากมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคนั้น ส่งผลให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ ตามปกติ เกิดภาวะการว่างงานและทำให้เศรษฐกิจชะลอตัว

กรมส่งเสริมการเกษตรจึงให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลในการช่วยเหลือดูแลและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร จึงได้จัดทำโครงการ “ ตู้เย็นข้างบ้าน “ ต้านภัย COVID-19 โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด โดยใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวในบ้าน

ด้านนายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีสท์เวสม์ซีด กล่าวว่า
ก่อนหน้านี้ บริษัท ฯ จัดให้มีโครงการ “ความสุขปลูกได้ ” ด้วยการส่งเสริมให้ครอบครัวมีกิจกรรมปลูกผักกินเอง เพื่อให้เกิดความสุขแก่ประชาชน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีความมุ่งหวังและมุ่งมั่นให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และบริษัท ฯ ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือกับภาครัฐที่จะดูแลประชาชน เพื่อประชาชน โดยขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร เริ่มต้นที่ โครงการ “ตู้เย็นข้างบ้าน ”

นายอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด กล่าวว่าในครั้งนี้ ทางเราร่วมสนับสนุนใน 3 ส่วน ก็คือสนับสนุนในส่วนของเมล็ดพันธุ์ 5 ชนิดได้แก่ ผักบุ้ง แตงกวา พริกขี้หนู มะเขือพวง โหระพา ซึ่งผักเหล่านี้เป็นผักที่คนทั่วไปนิยมรับประทาน และปลูกได้ไม่ยาก

ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ รายงาน