เจียไต๋มอบเมล็ดพันธุ์ปลูกผักสวนครัวสู้โควิด-19 พช.เร่งแจก

แชร์

เจียไต๋ ออกโรงแล้วแล้ว มอบเมล็ดพันธุ์ 5 แสนซอง ผ่านกรมการพัฒนาชุมชน คาดผล 90 วันปลูกผักทั่วไทยสู้ภัยโควิด หวังประชาชนปรับพฤติกรรมปลูกพืชกินเองหลังฟ้าเปลี่ยนสี

21 เม.ย.63 /เวลา 13.00 น. กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวจากบริษัท เจียไต๋ จำกัด มีนายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส เป็นผู้แทนบริษัทส่งมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน และนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้มีเมล็ดพันธุ์ผักหลากหลายชนิดจำนวน 500,000 ซองเพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” และช่วยเหลือประชาชนในการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงการระบาดของโควิด-19 ด้วยการปลูกผักบริโภคเอง

นายชัยพันธ์ ลิมปิวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศในวงกว้างและหลายมิติ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหา เจียไต๋ ในฐานะที่เป็นบริษัทเกษตรครบวงจรที่ตั้งมา 99 ปีแล้วก็พร้อมที่จะร่วมฝ่าฟันวิกฤตครั้งนี้ไปกับทุกฝ่าย จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคม โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวคุณภาพ จำนวน 500,000 ซองผ่านกรมการพัฒนาชุมชนเพื่อกระจายสู่พี่น้องประชาชนทั้ง 76 จังหวัด ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบคุณต่อผู้บริหารของบริษัทเจียไต๋เป็นอย่างยิ่งที่ได้ตระหนักถึงภาวะความลำบากของประชาชนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักหลากหลายชนิดให้กรมการพัฒนาชุมชนถึง 500,000 ซอง นับว่าเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนให้ความมั่นใจว่าจะกระจายเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ไปถึงมือประชาชนภายในหนึ่งสัปดาห์ โดยเฉลี่ยไปตามสภาพพื้นที่และความจำเป็นของประชาชน เช่น ในพื้นที่ห่างไกลก็จะจัดสรรให้ได้ทุกครัวเรือน ส่วนในเขตเมืองก็ลดลงตามสภาพ

ที่สำคัญเพื่อช่วยให้ประชาชนที่ต้องถูกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดจนทำให้ไม่สะดวกที่จะออกไปไหนมาไหนได้ ถูกจำกัดต้องใช้ชีวิตอยู่ในบ้านเป็นหลัก ได้ใช้โอกาสนี้ปลูกผักสวนครัว สำหรับเป็นอาหารบริโภคในครัวเรือน

นายสุทธิพงษ์ กล่าวว่า ในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจสำคัญในการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และได้น้อมแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ และได้จัดทำแผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนเริ่มปลูกก่อนทั้งที่ใช้พื้นที่ส่วนตัวและพื้นที่สาธารณะเป็นการฟื้นองค์ความรู้เพื่อนำมาใช้ส่งเสริมชาวบ้าน จากนั้นได้ขอความร่วมมือผู้นำตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่นได้ปลูกเป็นแบบอย่าง แล้วขยายถึงประชาชนทุกครัวเรือนร่วมปลูกผักสวนครัว โดยโครงการนี้จะใช้เวลา 90 วัน

“ผมมีความเชื่อมั่นว่า หลังจาก 90 วันที่โครงการนี้ดำเนินการไปแล้ว ประชาชนจำนวนมากจะติดเป็นนิสัยและจะมีการปลูกผักต่อไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การที่บริษัทเจียไต๋ได้ให้การสนับสนุนโดยมอบเมล็ดผักในวันนี้ จึงเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้ประชาชนหันมาปลูกผักอย่างยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นการทำกุศลครั้งยิ่งใหญ่ คือ เป็นการช่วยให้คนไทยได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย เพราะพืชผักผลไม้ตามท้องตลาดโดยทั่วไป ส่วนใหญ่จะมีสารเคมีและสารตกค้างปนเปื้อนมาในการเพราะปลูก เมื่อนำมาบริโภคก็เท่ากับคนไทยต้องรับสารปนเปื้อน สารเคมีเข้าสู่ร่างกายด้วย แต่เมื่อชาวบ้านปลูกผักกันเองจำนวนมาก เหลือบริโภคเองก็นำมาแปรรูปเป็นอาหารหลากหลายชนิดแจกจ่ายและส่งขาย ถ้าทุกครัวเรือนทำกันมากๆ ก็จะทำให้คนไทยทั่วไปได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยไป” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกล่าว

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์