“เจ้าพ่อ​พระ​กาฬ” ทรงอานุภาพ​ ศัตรู​ยำเกรงไม่กล้าทำอันตราย​ บูชาดีๆมีแต่ได้สมความปรารถนา​

เจ้าพ่อ​พระกาฬ”พระ​โพธิสัตว์​อวโรติเกศวร เทพปกป้อง​รักษา​เมือง​

Advertisement    

จังหวัด​ลพบุรี​ หรือ​ เมือง​ละโว้​ ในทางโบราณคดี​รวมถึงเอกสาร​และจารึก กล่าว​ถึง”เมือง​ละโว้” ในราวพุทธ​ศตวรรษ​ที่ ​11-15​ มีหลัก​ฐาน​ คือพงศาวดาร​เหนือ​ กล่าว​ว่า​”พระ​ยากาฬวรรณ​ดิศ” ได้ให้พราหมณ์​ยกพลมาสร้างเมือง​ละโว้​ เมื่อ​ พ.ศ.1002

นอกจากนี้​ “ตำนาน​ชินกาลมาลีปรณ์” กล่าว​ถึง​การ​สร้าง​”เมือง​หริภุญชัย” ใน​ พ.ศ.1024 ต่อมาอีก 2 ปี​ ในปี​ พ.ศ.1206 ได้ส่งทูตล่องน้ำปิงไปเมือง​ลวปุระทูลขอเชื้อสายกษัตริย์ลวปุระ​ไปปกครอง​ กษัตริย์​ลวปุระจึง​ได้​พระราชทาน​”พระ​นางจามเทวี” พระ​ราช​ธิดา​ ให้ไปปกครอง​เมือง​หริภุญชัย​ ทรงสร้าง” วัดจามเทวี” ที่เมือง​หริภุญชัย​ ชื่อเมือง​ลวปุระในตำนานชินกาลมาลีปรณ์เป็น​ที่​ยอมรับว่าเมืองลพบุรี​ หรือ​ ละโว้​ ในปัจจุบั​น​

สรุปเป็นเมืองสำคัญ​เมือง​หนึ่ง​ เมื่อเมือง​อื่นๆ​ยอมรับ​และขอเชื้อสายไปปกครองบ้านเมือง

เมืองละโว้​ หรือ​ วปุระ หรือ​ ลพบุรี​ มีประวัติ​ยาว​นาน​ ประวัติศาสตร์​มีมายาวนาน​ มีปรากฏ​ร่องรอย​การ​อาศัย​ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์​และ​เป็น​ศูนย์กลาง​ความ​เจริญ​ของ​ทวาราวดี​ ขอม​ อู่​ทอง​ กรุงศรีอยุธยา​ มาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์​ ต่อ​มาเปลี่ยน”เมือง​ลพบุรี” หรือ​ “เมือง​ของ​พระลพ” ตามพระนามพระโอรส​ของพระราม​ ใน​ “มหากาพย์​รามายณะ” ซึ่ง​เป็น​เมือง​ที่​มี​อารยธรรม​หลาย​สมัย​ จึง​มีโบราณ​สถานและวัตถุ​โบราณ​ที่ล้ำค่า​ หนึ่ง​ในนั้น​เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์​คู่​บ้าน​คู่​เมือง​มาแต่ครั้ง​โบราณ​ คือ​”ศาล​พระกาฬ”

ศาล​พระกาฬสถานที่​ประดิษฐาน​เจ้าพ่อพระ​กาฬ​

“ศาล​พระ​กาฬ” สร้าง​ขึ้น​ในสมัยขอมเรืองอำนาจ​ ครองเมืองละโว้​ ได้สร้าง​ศาลด้วยศิลาแลง​ซ้อนกันเป็นศาล​ เรียกอีกชื่อว่า”ศาลสูง” มีอายุ​ใน​ราวศตวรรษ​ที่16​ ที่ศาล​พระกาฬถูก​ค้นพบ​หลักศิลาจารึก​แปดเหลี่ยม​ จารึก​เป็น​ภาษา​มอญโบราณ​ส่วน​ด้าน​หน้าศาลได้มี​การ​สร้าง​ในปี​ พ.ศ.2495 โดยสร้าง​เหนือ​ฐาน​เดิมภายใน​ประดิษฐาน​”เทวรูป​พระนารายณ์​ปาง​ประทับ​ยืน” สร้าง​ด้วย​ศิลาสององค์​ องค์​ใหญ่​เศียร​ชำรุด​ มีพระวรกายสีดำ

ต่อมาผู้​ว่า​ราช​การจังหวัด​ใน​สมัยนั้น​ได้นำมาปฏิสังขรณ์​ได้​นำเศียร​พระพุทธ​รูปศิลาทรายสมัย​อยุธยา​สวมต่อเพื่อ​เป็น​ที่​เคารพ​สักการะ​ของ​ชาว​ลพบุรี​ ปัจจุบัน​เจ้าพ่อ​พระ​กาฬไม่เหลือเค้า​เดิม​ ถูกปิดด้วยทองคํา​เปลว

ประชาชน​เลื่อมใส​ศรัทธา​มากราบไหว้​ขอพร​แก้บนทุกวัน​

ประชาชน​เลื่อมใส​ศรัทธา​มากราบไหว้​ขอพร​แก้บนทุกวัน​”เจ้าพ่อ​ศาล​พระ​กาฬ”เป็น​ศิลปะ​ลพบุรี​สร้าง​ขึ้น​ใน​คติ​มหา​ยานที่เข้ามาเผย​แพร่​มายังเมือง​ละโว้สมัย”พระเจ้าชัยวรมัน ที่ 7″ ทำจาก​หิน​ทราย​ มีลักษณะ​ยืน​ มี 4 กร​ คล้าย​กับ​พระวิษณุ​กรรม​ หรือ​พระ​โพธิสัตว์​อวโลกิเตศวรเจ้าพ่อพระกาฬ​ ถือเป็นเทพอารักษ์​ประจำเมือง​ ใน​คำภีร์​และจารึกโบราณ​ปรากฏ​นาม​ “องค์​พระกาฬไชย​ศรี​” เป็น​เทพที่​ปกป้อง​รักษา​เมือง​เหมือน​กับพระเสื้อ​เมือง​ พระทรงเมือง​ ยังได้ชื่อว่าเป็น​ผู้​ทรง​ฤทธิ์​สามารถ​ให้​คุณ​ให้​โทษ​ และ​เป็น​เทพแห่งความตาย​ ผู้​คน​จึงได้ยำเกรงและ​เคารพ​ ใครไปกราบไหว้​สัก​การะถือได้ว่าเป็นสิริมงคล​ให้เกิดกับตนและให้ศัตรู​ยำเกรงไม่กล้าทำอันตราย

ตรง​ข้ามศาล​พระ​กาฬ​ มีโบราณ​สถานและแหล่ง​ท่องเที่ยว​ทาง​ประวัติศาสตร์​ คือ​”พระ​ปางสามยอด” เป็น​ปราสาทเขมรในศิลปะ​”บายน” สร้าง​ด้วย​ศิลาแลง​ประดับด้วยปูน​ปั้น​ สร้างในสมัยพระ​เจ้าชัยวรมัน ที่ 7​ ครอง​ราชย์​ พ.ศ.1724-1757 เพื่อ​เป็น​พุทธ​สถานใน”ลัทธิวัชรยาน” ประจำเมือง​ ในขณะนั้น​เป็น​เมือง​ลูก​หลวง​ของอาณาจักร​กัมพูชา​ ภายในปราสาท​ประทานประดิษฐาน​พระพุทธ​รูป​ปาง​นาคปรก​ทรงเครื่อง​

พระปางสามยอดอยู่ตรงข้าม​ศาลพระ​กาฬ

ปราสาท​ทิศใต้ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร(พระโพธิสัตว์​อวโลกิเตศวร)​สี่กร​ และปราสาททิศเหนือ​ประดิษฐาน​รูปนางปรัชญาปารมิตามีสองกร

พระปางสามยอด​เป็น​ปราสาท​ 3​ องค์​เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระ​สัน(อันตรละ)​วางในแนวเหนือ​-ใต้​ หันหน้าไปทางทิศตะวันออก​ ประสาทประทานมีความใหญ่กว่าอีก 2 องค์​ วัสดุ​ก่อสร้าง​นิยมใช้​ศิลาแลง​ หลักฐาน​ที่ปรากฏ​แสดง​ให้​เห็น​ว่า​พระพุทธ​ศาสนา​ได้เจริญ​รุ่งเรือง​อย่าง​มาก​ในกัมพูชา​เทียมได้กับศาสนา​ประจำอาณาจักร​ภายใต้​พระราชูปถัมภ์​ของพระเจ้าชัยวรมัน​ ที่​ 7​ ว่าหลังครอง​ราชย์ได้10 ปี​ ได้ทรงสร้าง​เทวรูปทำด้วย​ทอง​คำ​ เงิน​ สัมริด และ​ศิลาเพื่อ​ส่ง​ไปพระราชทาน​ยัง​เมือง​ต่างๆในราชอาณาจักร​ของพระองค์​ไปประดิษฐาน​ ณ​ ตามเมือง​ต่าง​ๆ​ ภายหลังได้เกิดการล่มสลายของศาสนาพุทธ​ลัทธิ​วัชรยานในกัมพูชา​

พระปางสามยอดจึงได้รับการดัดแปลง​เป็น​พุทธ​สถานในนิกาย​เถรวาท​ เห็น​ได้​จาก​การ​สร้าง​วิหารเชื่อมกับปราสาท​ประทานในสมัยสมเด็จ​พระ​นารายณ์​มหาราช​ ซึ่ง​ได้สร้าง​พระนารายณ์​ราชนิเวศน์​และบูรณะปฏิสังขรณ์​วัดวาอาราม​ต่างๆในเมือง​ลพบุรี​ในช่วง​ระยะเวลาที่เสด็จ​แปรพระ​ราชฐาน​มายังเมือง​ลพบุรี​เกือบ​ตลอด​รัชกาล

ลิง​ บริวารเจ้าพ่อพระกาฬ

ศาล​พระ​กาฬและพระ​ปางสามยอด​ สองเทวสถานเป็นสถานที่​ยึด​เหี่ยว​จิตใจ​ของคนทั่วประเทศ​และนักท่องเที่ยว​ที่ผ่านไปผ่าน​มา​เข้ามากราบไหว้สักการบูชา และสถานที่​ 2 แห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัย​ของ​เหล่า​หมู่ลิงที่เป็นบริวาร​ของเจ้าพ่อพระกาฬ​ กลายเป็น​สัญลักษณ์​ของ​จังหวัด​ลพบุรี

เจ้าพ่อพระ​กาฬ​ เป็นผู้ทรง​ฤทธิ์​สามารถ​ให้คุณให้โทษ​ ผู้ที่​มาบูชาสักการะ​เจ้าพ่อพระ​กาฬ​ถือว่าสร้างความเป็นสิริมงคล​ให้เกิดแก่ตนและครอบครัว​ ศัตรู​ยำเกรงไม่กล้า​ทำอันตราย​ ไม่มีโรคมีภัย​ เจริญก้าวหน้า​ มีทรัพย์สิน​ สำเร็จดั่งปรารถนา

เรื่อง​/ภาพ​ โดย​ พรหม​พิริยะ​ จันทร์​เพ็ญ​