ลดถุงพลาสติก แล้วได้อะไร…?

แชร์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งดให้ถุงพลาสติกหูหิ้วแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป โดยเริ่มรณรงค์ให้ลูกค้าและประชาชนรับทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวนำถุงผ้ามาช้อปปิ้ง นอกจากนั้นยังมีถุงใช้ซ้ำหลากหลายประเภทและราคา เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกกลุ่ม

เกือบ 2 อาทิตย์ระฆังยกแรกที่คนไทยทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใช้ครั้งเดียว วันนี้จะสังเกตเห็นว่าคนไทยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือด้วยดี ส่วนกลุ่มย่อยนั้นเป็นเพราะลืมพกถุงผ้าหรือถุงประเภทอื่นเข้าไปใช้บริการในห้างฯ ต่างๆ แต่ก็เป็นส่วนน้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีกับโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วใช้ครั้งเดียว

ประเด็นสำคัญ เมื่อลดการใช้ถุงพลาสติกแล้วได้อะไร…?
คำตอบคือ
#ได้สิ่งแวดล้อมที่ดี
#ได้คุณภาพชีวิตที่ดี
#ได้ร่วมทำบุญช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ในโครงการลดวันละถุง คุณทำได้กับเซเว่นฯ มอบเงินจากการลดถุงให้ 77 โรงพยาบาลในถิ่นทุรกันดารใน 77 จังหวัด

วันนี้คนไทยควรภูมิใจกับโครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์และสังคมที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน


แชร์