‘ทองเปลว’ระดมเครื่องสูบน้ำ ฟื้นชีวิตคลองชัยนาท-ป่าสัก

แชร์

อธิบดี “ทองเปลว”สั่งด่วน ระดมเครื่องสูบน้ำดูดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแบ่งปันเข้าคลองชัยนาท-ป่าสัก แก้ปัญหาขาดแคลนน้ำ ล่าสุดระดับน้ำในคลองสูงขึ้น เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค รักษาระบบนิเวศ และป้องกันตลิ่งทรุดได้แล้ว

นายทองเปลว กองจันทร์ กล่าวว่า สั่งการให้สำนักชลประทานที่ 10 ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริเวณประตูระบายน้ำมโนรมย์ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา 6 เครื่องเพื่อสูบน้ำเข้าคลองชัยนาท-ป่าสักในอัตรา 15.5 ลบ.ม./วินาทีหรือวันละ 1.3 ล้าน ลบ.ม. เมื่อรวมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสักด้วยแรงโน้มถ่วง รวมเป็นปริมาณน้ำ 2.7 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณการใช้น้ำสำหรับอุปโภค-บริโภคในจังหวัดลพบุรี รวมถึงรักษาระบบนิเวศและรักษาเสถียรภาพของคลองได้เป็นอย่างดี

ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน

ก่อนหน้านี้ระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักลดต่ำลงเนื่องจากจำเป็นต้องระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อควบคุมค่าความเค็มในแม่น้ำที่สถานีสำแล โดยจากเดิมระบายวันละ 70 ลบ.ม./วินาที เพิ่มเป็นวันละ 85 ลบ.ม./วินาที ส่งผลให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสักต่ำกว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 62 น้ำไหลเข้าคลองชัยนาท-ป่าสักได้เพียง 16 ลบ.ม./วินาทีหรือวันละ 1.4 ล้าน ลบ.ม.) ซึ่งไม่เพียงพอต่อปริมาณความต้องการใช้น้ำ

ด้านนายสุรัช ธนูศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เปิดเผยว่า คลองชัยนาท-ป่าสักยาวถึง 130 กิโลเมตรจึงมีความต้องการใช้น้ำจากคลองนี้เป็นปริมาณมาก เมื่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์สูบน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าคลองได้ต่ำกว่าแผนบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง ปี 2562/63 ที่กำหนดให้สูบน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก 35 ลบ.ม./วินาทีหรือวันละ 3 ล้านลบ.ม. จึงทำให้บางพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีขาดแคลนน้ำ ซึ่งล่าสุดได้แก้ปัญหาแล้วดังกล่าว

นอกจากนี้ยังได้แก้ปัญหาระดับน้ำแม่น้ำบางขามลดลงด้วย โดยแม่น้ำบางขามยาว 25 กิโลเมตร ไหลผ่าน 5 ตำบลในอำเภอบ้านหมี่ เนื่องจากปีนี้ปริมาณฝนในพื้นที่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยถึง 37% ทำให้น้ำในแม่น้ำบางขามลดลงอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในวันที่ 23 ธ.ค.62 ปริมาณน้ำในแม่น้ำมีเพียง 10% หรือ 700,000 ลบ.ม. และช่วง กม. ที่ 0+14 แห้งขอด ส่งผลกระทบต่อการผลิตน้ำประปาของตำบลบ้านชี บางพึ่ง บางขาม และมหาสอน จึงเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่บริมคลองชัยนาท-ป่าสัก ต.บ้านกล้วย อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ขนาด 12 นิ้ว 3 เครื่องซึ่งสูบน้ำได้วันละประมาณ 70,000 ลบ.ม.

ต่อมาในวันที่ 3 ม.ค.63 ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก 1 ชุด รวมปริมาณน้ำที่สูบต่อวัน 200,000 ลบ.ม. ปัจจุบันสามารถสูบน้ำเติมสู่แม่น้ำบางขามได้รวม 1,400,000 ลบ.ม. คิดเป็น 20% ของความจุแม่น้ำ (ความจุ 7 ล้าน ลบ.ม.) ส่งผลให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเพิ่มขึ้น จนเพียงพอต่อสำหรับการอุปโภคบริโภค รักษาระบบนิเวศ และสัตว์น้ำสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์