จะแน่วแน่แก้ไขปัญหายาเสพติด

กมธ. ยาเสพติด ร่วมหารือการแก้ปัญหายาเสพติดกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อย่างยั่งยืน

22 ธ.ค. 63 เวลา 10.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดแนวทางการจัดตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ นำโดย พลตำรวจเอกยงยุทธ เทพจำนงค์ ประธานคณะกรรมาธิการฯ , นายนิยม เวชกามา รองประธานคณะกรรมาธิการ และคณะ ได้ร่วมหารือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ให้การต้อนรับ

ในที่ประชุมได้หารือการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยมีประเด็นใหญ่คือ การให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ ในแง่ของกฎหมายยังไม่เด็ดขาด และขาดความเสถียรภาพ ทั้งนี้ด้วยระบบเทคโนโลยีและการสื่อสารที่รวดเร็วประกอบกับการส่งของที่รวดเร็ว แต่ระบบการคัดกรองยังทำได้ยาก ทำให้ผู้ค้ายาเสพติดใช้ช่องทางในการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายทำให้ยากกับการตรวจจับ

อีกทั้ง การส่งพัสดุที่รวดเร็วแต่ขาดการตรวจสอบ ทำให้ยาเสพติดสามารถส่งไปกับพัสดุได้ง่ายดาย โดยยากที่จะตรวจจับและนำคนร้ายมาดำเนินคดีได้ อีกทั้งในเรื่องของงบประมาณ และหน่วยงานที่หลากหลายในการรับผิดชอบในงานยาเสพติด ทำให้อำนาจหน้าที่ ซ้ำซ้อนและขาดความเด็ดขาด จึงเป็นเรื่องยากต่อการแก้ปัญหา ทั้งนี้ด้วยงบประมาณที่จำกัด แต่การหวังผลที่สูง อาจจะต้องกำหนดกรอบยุทธศาสตร์ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์นั้นอาจมุ่งเน้นไปยังเขตจังหวัด เช่น กรุงเทพฯ เพื่อให้สามารถเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การขยายผลในกลุ่มเขตจังหวัดอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้คณะกรรมาธิการจะรวบรวมข้อมูลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญ