ซีพี ออลล์ เปิดตัวโครงการ “ข.ขวด ไป Recycle”

แชร์

นายยุทธศักดิ์ ภูมิสุรกุล (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่นและ เซเว่น เดลิเวอรี่ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกับ นายอชิต โจชิ (ที่ 4 จากซ้าย ) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดตัวโครงการ “ข.ขวด ไป Recycle” ติดตั้งเครื่องรีไซเคิลขวด PET (ReFun Machine) บริเวณหน้าร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ณ ซีพี ทาวเวอร์ สีลม เพื่อรับขวดพลาสติกคืนและเข้าสู่กระบวนการการจัดการขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม โดยในทุกครั้งที่คืนขวดที่เครื่องดังกล่าว จะสามารถแลกเป็นส่วนลดในการซื้อเครื่องดื่มของบริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ขวดพลาสติกที่รับคืนจะเข้าสู่กระบวนการ Recycle ผลิตเป็นถังขยะส่งมอบให้กับชุมชน แก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมที่ยั่งยืน


แชร์