น้ำกระจายประเพณีแข่งเรือคลองประเวศ

แชร์

กทม. สืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์ ปีที่ 5 ชูท่าน้ำวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศเป็นแหล่งท่องเที่ยงเชิงสัญลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรม

30พ.ย.63/พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันเรือยาว “งานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” โดยมีพระครูโสภณพิหารกิจ เจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก คณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ (ภาคเอกชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ท่าน้ำวัดกระทุ่มเสือปลา เขตประเวศ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.63 เวลา 13.00 น.

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตประเวศ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นเขตประเวศ (ภาคเอกชน) และวัดกระทุ่มเสือปลา กำหนดจัด “งานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” ครั้งที่ 5 ในวันนี้ (29 พ.ย. 63) ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น. โดยเมื่อเวลา 09.00 น. นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้เป็นประธานเปิด “งานสืบสานประเพณีแข่งเรือคลองประเวศบุรีรมย์” ดังกล่าว ณ วัดกระทุ่มเสือปลา

ทั้งนี้เพื่อสืบสานประเพณีวิถีชีวิตชุมชน และมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เกี่ยวพันกับสายน้ำ รวมถึงอนุรักษ์และพัฒนาคูคลอง แหล่งน้ำให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ อันจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและประชาชนให้เห็นคุณค่าและร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติ วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นมรดกแก่คนรุ่นหลัง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ในบริเวณคลองประเวศบุรีรมย์และในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งสัญจรทางน้ำ

ขณะเดียวกัน ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแข่งขันพายเรือชิงเงินรางวัล และถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แบ่งการแข่งขันเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้ 1.เรือเพียว ขนาด 7 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 12 ทีม 2.เรือเพียว ขนาด 12 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 8 ทีม และ3.เรือมาด ขนาด 12 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป จำนวน 8 ทีม อีกทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป 80 ปาง พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งเขตประเวศ

สำหรับผลการแข่งขันเรือพายชิงเงินรางวัลและถ้วยรางวัลของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 1.เรือเพียว ขนาด 7 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ ชโย O.K. รองอันดับ 1 ได้แก่ แม่สไบทอง รองอันดับ 2 ได้แก่ คนสวยวิรดา รองอันดับ 3 ได้แก่ แม่นาคพระโขนง 2.เรือเพียว ขนาด 12 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ สาวสวยประเวศ รองอันดับ 1 ได้แก่ หนุ่มสายย่อ รองอันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านม้า รองอันดับ 3 ได้แก่ พรหลวงพ่อชัย และ3.เรือมาด ขนาด 12 ฝีพาย ประเภทบุคคลทั่วไป ชนะเลิศ ได้แก่ กต.ตร.สน.อุดมสุข รองอันดับ 1 ได้แก่ ศิษย์เจ้าพ่อเสือ รองอันดับ 2 ได้แก่ พรพระสังข์ รองอันดับ 3 ได้แก่ รุ่งนาวา

กัลฑภรณ์ สุขเย็น รายงาน


แชร์