มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา และ บริษัทในเครือสหพัฒน์ มอบชุดผลิตภัณฑ์ 1,000 ชุด ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน

แชร์

มูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา ร่วมกับ บริษัทในเครือสหพัฒน์ นำโดย นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ จัดกิจกรรมเพื่อสังคมในโอกาสรำลึกถึง ดร.เทียม โชควัฒนา ผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์ โดยมอบชุดผลิตภัณฑ์ในเครือสหพัฒน์ ซึ่งประกอบด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคต่างๆ รวมทั้งสิ้น 1,000 ชุด ให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งการมอบจัดขึ้น ณ สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ลำพูน เมื่อเร็วๆ นี้

บุคคลในภาพ (เรียงจากซ้ายไปขวา)

  1. นายชาตรี กิตติธนดิตถ์ ปลัดจังหวัดลำพูน
  2. นางภาวิณี เอี่ยมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำพูน
  3. นายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
  4. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์
  5. นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
  6. นางสุชาดา พะเนียงเวทย์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
  7. นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

แชร์