ก.แรงงาน หารือ ไมโครซอฟท์ อัพเกรดแรงงานไทยสู่แรงงานดิจิทัล

11พ.ย.63 ศาสตราจารย์ ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมช.แรงงาน หารือความร่วมมือการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แรงงานไทยร่วมกับ นายปวิช ชื่นใจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะ โดยมีนายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมอัมพร จุณนานนท์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

รมช.แรงงาน กล่าวว่า บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด มีเป้าหมายในการช่วยให้ผู้คนทั่วโลกได้รับการพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทัล เพื่อยกระดับคุณภาพแรงงานเพื่อที่จะสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ที่มีมูลค่าสูงกว่า ชดเชยการสูญเสียงานที่เกิดขึ้น และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแก่บุคลากรในองค์กรด้วยหลักสูตรการเรียนรู้ดิจิทัลที่ทันสมัย เพื่อให้ความรู้แก่แรงงานผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์ ซึ่งจะสามารถตอบสนองความต้องการในการ Reskills และ Upskills ให้แก่แรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสามารถบรรจุหลักสูตรการฝึกอบรม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับแต่งรูปลักษณ์ กำหนดของเขตของเนื้อหาหลักสูตร ลดขั้นตอนการใช้งาน และมีผู้ดูแลระบบทั้งหมด เพื่อนำไปใช้ฝึกอบรมออนไลน์ให้แก่แรงงานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ แท๊ปเล็ต สมาร์ทโฟน โดยสามารถเปลี่ยนชื่อจาก Microsoft เป็น Department of Skill Development (DSD) ได้ พร้อมทั้งสามารถเพิ่มหลักสูตรและเนื้อหาได้ตลอดเวลา ทั้งนี้ platform มีค่าใช้จ่ายค่าเช่าสัญญาณประมาณเดือนละ 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้บริการ

ด้านนายปวิช ชื่นใจ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่จะมอบ Microsoft Community Training Platform และมอบหลักสูตรการฝึกอบรมออนไลน์ภาษาไทยจำนวน 51 หลักสูตร และภาษาอังกฤษอีกกว่า 200 หลักสูตรให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำไปใช้ฝึกอบรมได้ทันที เช่น หลักสูตร Digital literacy การใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft word, Microsoft office การนำเสนองานผ่านโปรแกรม Microsoft sway การใช้โปรแกรมสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า Cloud of infrastructure การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analytics) โปรแกรม coding แบบ unplug เมื่อมีสัญญาณ wifi ข้อมูลจะถูกบันทึกภายหลัง การใช้ Python ตั้งแต่ระดับ basic-intermediate เป็นต้น ซึ่งบทเรียนมีทั้ง PDF และภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ยังมีโปรแกรม Microsoft team ในการใช้จัดฝึกอบรม ประชุมผ่าน video conference ได้ฟรี รองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ถึง 1,000 คนพร้อมกัน

กานต์ เหมสมิติ รายงาน