“สุริยะ”ดูความคืบหน้างานก่อสร้างคลังน้ำมันแห่งใหม่

แชร์

เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 5 พ.ย.นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ  รมว.อุตสาหกรรม  เป็นประธานเปิดหน้าดินเดินหน้าก่อสร้างและติดตามความก้าวหน้าโครงการคลังน้ำมันและท่อส่งน้ำมันเชื้อเพลิงของ บ.เอ็นเอฟซีที จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง มีนางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และนายณัฐพงษ์ รัตนสุวรรณทวี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บ.เอ็นเอฟซีที จำกัด ต้อนรับ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว บ.เอ็นเอฟซีที จำกัด ได้ทุ่มงบประมาณ 2,570 ล้านบาท ก่อสร้างบนพื้นที่ 43 ไร่ โดยปัจจุบันความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 50 โดยมีคลังน้ำมันจัดเก็บน้ำมันประเภทแก๊สโซลีน ชนิด RBOB91 และ RBOB95 จำนวน 6 ถัง มีความจุน้ำมันรวม 90 ล้านลิตร มีความสามารถในการส่งต่อน้ำมันผ่านระบบท่อไปสู่ปลายทางถึง 650 ล้านลิตรต่อปี และมีท่าเทียบเรือรองรับเรือขนส่งน้ำมันขนาดกลางได้ 50,000 ตันกรอส

 รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในระดับภูมิภาครองรับความต้องการเชื้อเพลิงของภาคการขนส่งและคมนาคม และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจตามนโยบายรัฐบาลด้านต่างๆ รวมทั้งยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโลจิสติกส์ของประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางพลังงานที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเป็นประโยชน์การลดต้นทุนด้านพลังงาน และเพิ่มขีดความสามารถของประเทศ ทั้งยังสอดคล้องกับการยุทธศาสตร์ของประเทศ  สอดคล้องกับพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

นิตยา  ทุมมานนท์ จ.ระยอง/รายงาน


แชร์