อบรม “จิตอาสา” ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

แชร์

วันที่ 3 พ.ย. เวลา 09.00 น. ที่ โรงแรมดิ อิมเพรส น่าน จ.น่าน นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “จิตอาสา” ตามโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ตามที่ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ได้จัดทำ “โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า” โดยมีพื้นที่เป้าหมายดำเนินการในพื้นที่ ป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐประเภทอื่น รวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสา” เพื่อสืบสานรักษา ต่อยอดพระราชปณิธาน และแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิ อิมเพรสน่าน โดยมี นายสัมฤทธิ์  สวามิภักค์ รองผวจ.น่าน พลตรี รุศมนตรี จิณะเสน ผบ.มณฑลทหารบกที่ 38 ร่วมกิจกรรม

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์