อลังการสนามบินสุวรรณภูมิ เฟส2

แชร์

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน นำคณะเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังใหม่ที่ท่าอาการยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ

สมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ได้นำสมาชิก เข้าเยี่ยมชมโครงการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังใหม่ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ ตามคำเชิญของ China State Construction Engineering (Thailand) Co.,Ltd. ของจีน ซึ่งเป็นบริษัทงานก่อสร้างหลัก เพื่อดูความคืบหน้าส่วนการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เฟส 2 ) โดยมี นายเชิญ หมิงหัว ผู้จัดการโครงการ กล่าวต้อนรับ และนายหาน ชิ่วโป๋ว รองผู้จัดการโครงการ บรรยายความคืบหน้าและพาคณะสื่อมวลชนไทย-จีน เยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้าง ซึ่งคืบหน้าไปกว่า 80% แล้ว และคาดว่าภายในสิ้นปีนี้จะแล้วเสร็จตามเป้าหมาย

นายเชิญ หมิงหัว ผู้จัดการโครงการ China State Construction Engineering(Thailand) Co.,Ltd. เปิดเผยว่า โครงการส่วนการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (เฟส 2 ) ครั้งนี้ มีพื้นที่ 216,000  ตารางเมตร มีความยาว 1,070  เมตร ตัวอาคารถูกวางโครงสร้างหันทิศเหนือไปทางทิศใต้ หากการก่อสร้างและตบแต่งภายในเสร็จจะส่งผลให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารจากเดิม 45 คนต่อปี เพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านคนต่อปี

สำหรับจุดเด่นของการตกแต่งภายในของอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังใหม่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 นี้ มีการนำศิลปวัฒนธรรมของไทยเข้ามาประยุกต์เพื่อสร้างจุดเด่นให้เกิดความสวยงาม และดำรงซึ่งความเป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยที่มีมายาวนานกว่า 800 ปี นำมาตกแต่งภายในให้เกิดความสวยงามและความเป็นไทยในตำนาน เช่น นำหุ่นเหมือนสัตว์ในป่าหิมพานต์มาจัดตั้งโชว์เป็นจุดๆภายในอาคารที่พักผู้โดยสาร หุ่นสัตว์เหมือนในตำนานป่าหิมพานต์ถูกสร้างด้วยแผ่นเส้นสแตนเลสเส้น ทักทอขึ้นรูปเป็นหุ่นสัตว์ของป่าหิมพานต์ เช่น ช้าง กินรี คนธรรม์ ฯลฯ

นายเชิญ หมิงหัว กล่าวว่า ความพิเศษอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือ ห้องน้ำภายในอาคารพักผู้โดยสาร ยังได้นำงานภาพเขียนศิลปวัฒนธรรมไทยจาก 4 ภาค มาสร้างสีสันให้เกิดความสวยงามและความเป็นอัตลักษณ์ไทยภายในห้องน้ำทั้ง 4 ภาคอีกด้วย เช่น ภาคใต้ ก็นำภาพเขียนที่บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของวัฒนธรรมคนภาคใต้เขียนติดไว้ที่ฝาผนัง ส่วนภาคอื่นๆก็จะยึดวิถีชีวิตของวัฒนธรรมแต่ละภาคด้วยเช่นกัน ซึ่งเมื่อได้เข้าไปเยี่ยมชมก็จะพบว่ามีความสวยงามยิ่งนัก

ส่วนโถปัสสาวะ สำหรับผู้ชายของแต่ละจุดพิเศษของทั้ง 4 ภาคมีไว้บริการเกือบ 20 โถ ห้องถ่ายทุกข์ จำนวน  10 ห้อง ห้องน้ำสำหรับผู้พิการมีประมาณ 5 ห้อง และห้องอ่างล้างมือจุดละ 10 อ่าง

อย่างไรก็ตาม ภายในอาคารที่พักผู้โดยสารยังมีพื้นที่สำหรับร้านค้า ร้านอาการ จัดไว้รองรับได้อย่างลงตัว แต่ขณะนี้ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งต้องรออีกระยะหนึ่งก็จะแล้วเสร็จ

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการใช้กระจก 2 ชั้น เพื่อการระบายความร้อนและการป้องกันเสียง ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าอาคารหลังเดิม(เฟส 1 ที่เปิดให้ใช้บริการอยู่ขณะนี้)

อีกทั้งอาคารแห่งนี้จะได้มีการลงทุนก่อสร้างอุโมงค์ไว้รองรับรถไฟฟ้าเพื่อเชื่อมตี่อกับอาคารเทอร์มินัลหลังเดิม(เฟส 1)อีกด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ต้องเดินทางมาขึ้นเครื่องที่อาคารเทียบเครื่องบินหลังใหม่แห่งนี้อีกด้วย

กานต์ เหมสมิติ รายงาน


แชร์