ส่งเสริมปลูกกระจูด สร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน

แชร์

วันที่ 29 ต.ค.63 นางธารทิพย์  ศิรินุพงศ์ ผู้อำนวยการโครงการพัฒนาชุมชน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เผยว่า ทางบริษัทฯได้มุ่งหวังที่จะสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถจัดการตัวเองได้ มีชีวิตที่ดีที่ขับเคลื่อนด้วยน้องสานพลังเพื่อบ้านเกิด  ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่กับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง  ภายใต้โครงการ ชุมชนดีมีรอยยิ้มควนขนุน ล่าสุดบริษัทได้ร่วมกับบริษัทประชารัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด   เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคใต้  กองพันทหารช่างที่ 401 กองพลพัฒนา ที่ 4 สำนักงานเกษตรอำเภอควนขนุน  ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)  ร่วมกันปลูกกระจูดนำร่องเป็นแปลงสาธิต ณ กลุ่ม วิสาหกิจชุมชนศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว ต.ทะเลน้อย  จำนวน  4  ไร่

 การดำเนินงานครั้งนี้เป็นการสนับสนุนการผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดให้ครบวงจร  ตั้งแต่ต้นน้ำ  กลางน้ำ  และปลายน้ำ  ให้ครบวงจร  เนื่องจากที่ผ่านมาพื้นที่  ต.พนางตุง  ต.ทะเลน้อย  อ.ควนขนุน  มีเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดมากกว่า  15  กลุ่ม  โดยกระจูดที่นำมาจัดทำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นส่วนใหญ่สั่งซื้อมาจาก  ต.เคร็ง  อ.ชะอวด และ จ.นครศรีธรรมราช  และจากพื้นที่  จ.นราธิวาส  ในราคามัดละ  40-60  บาท เนื่องจากในพื้นที่  อ.ควนขนุน   มีการปลูกกระจูดเพียงน้อยนิดเท่านั้น  โดยในแต่ละปีมีต้นทุนในการจัดซื้อต้นกระจูดประมาณ  60 – 80  ล้านบาท

ขณะที่ยอดจำหน่ายของผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดในประเภทต่างๆในปี  พ.ศ.2562  ที่ผ่านมาของจังหวัดพัทลุงมียอดจำหน่ายพุ่งสูงถึงกว่า  1,200  ล้านบาท  ซึ่งทางบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท ประชา รัฐรักสามัคคีพัทลุง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด  และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง องค์กรเอกชน ฯลฯ มั่นใจว่า  การขยายพื้นที่ปลูกกระจูดในพื้นที่  อ.เมืองพัทลุง  อ.ควนขนุน  เนื้อที่ไม่น้อยกว่า  600  ไร่ในครั้งนี้  จะสามารถลดต้นทุนการผลิตภัณฑ์จากเสื่อกระจูดให้ต่ำลง  และเป็นการสร้างงาน  สร้างอาชีพที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรที่นำพื้นที่นาร้าง  พื้นที่ว่างเปล่า มาปลูกกระจูด  เพื่อเป็นอาชีพเสริมที่มั่นคง  และยั่งยืนให้กับครอบครัว

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์