หน้าแรก มิตรสัมพันธ์ พช.เชียงใหม่ จัดงาน 60 ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชน

พช.เชียงใหม่ จัดงาน 60 ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชน

แชร์

เมื่อวันที่ 29 ต.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรัญยู  มีทองคำ รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงาน 60 ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชนน้อมนำศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และ โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2563โดยมี นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่  กล่าวรายงาน  ณ ศูนย์สารภี ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

กรมการพัฒนาชุมชน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2505 โดยมีภารกิจในการส่งเสริมการพัฒนากระบวนการเรียนรู้กับประชาชน ส่งเสริมอาชีพ ทุนชุมชน เพื่อยกรัดบการพัฒนาคุณภาคชีวิตลดความเหลื่อมล้ำ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” โดยกระบวนการสร้างการเรียนรู้ ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันแก้ไขปัญหา ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน และตำบล สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชนในการพัฒนาชุมชนตลอดระยะเวลายาวนาน

เจตน์ตนา เมืองลือ จ.เชียงใหม่ /รายงาน


แชร์