การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

แชร์

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ โดยมีมติ เลือกคุณรติ พันธุ์ทวี เป็นนายกสมาคม ปี 2563-2565  เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส

รูปจากซ้ายไปขวา

  1. ดร. ปอยหลวง โคนทรงแสนบริษัท เดอะแพลตฟอร์ม จำกัด
  2. คุณธนวัฒน์มีสวัสดิ์  บริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จำกัด
  3. คุณปรัตถจริยา ชลายนเดชะ  วันเดอร์แมน ธอมสัน
  4. คุณรติพันธุ์ทวี  บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด
  5. ดร.ชาลินี ฮิราโนบริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน)
  6. คุณอดิศักดิ์ อมรฉัตรABM Connect
  7. คุณสมเกียรติลาภธนัญชัยวงศ์  BBDO Bangkok
  8. คุณธาราวุฒิ สืบเชื้อ

สอบถามเพิ่มเติม  สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  โทร. (02) 5916461-5


แชร์