น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

แชร์

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5  นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5 โดยมีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย  ภาคเอกชน นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  โดยได้ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

นิลรัตน์  วังพุทธ จ.หนองคาย/ รายงาน


แชร์