น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5

วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ 5 โดยมีข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาด แม่บ้านมหาดไทย ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยได้ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่ออุทิศส่วนกุศล ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

นิลรัตน์ วังพุทธ จ.หนองคาย/ รายงาน