ด่วน!น่าน หมูป่วยตายจากโรคพีอาร์อาร์เอสระบาด

แชร์

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายสัตวแพทย์อนุสรณ์ หอมขจร ปศุสัตว์จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ขณะนี้เกิดการแพร่ระบาดของโรคพีอาร์อาร์เอส (PRRS: Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome) ในสุกร ในหลายหมู่บ้านของตำบลยม ตำบลผาตอ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา และตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จ.น่าน ทำให้สุกรป่วย ตาย จำนวนมาก ซึ่งสุกรที่ป่วยจะแสดงอาการซึม มีไข้ ไม่กินอาหาร แท้ง โดยที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ควบคุมโรคและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการป้องกันโรค จึงขอให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร เฝ้าระวังและป้องกันโรค จัดให้มีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ เช่น ฟาร์มต้องมีรั้วรอบขอบชิด ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปในบริเวณฟาร์ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รถขนส่งสุกร รถขนส่งอาหารสัตว์ หรือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรฟาร์มอื่น มีการแยกใช้อุปกรณ์ภายในฟาร์มโดยเฉพาะ จัดให้มีอ่างจุ่มน้ำยาฆ่าเชื้อโรค  ทำการพ่นยาฆ่าเชื้อยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ และโรงเรือนเป็นประจำ หากพบสุกรป่วยด้วยอาการข้างต้น ให้แจ้งปศุสัตว์อำเภอทันที

ทั้งนี้ โรค PRRS ทำให้เกิดกลุ่มอาการทางระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจ พบได้ในสัตว์จำพวกสุกร ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมีกีบคู่ ทั้งที่เป็นสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลที่ยืนยันถึงการติดเชื้อในสัตว์ชนิดอื่น รวมทั้งไม่ติดต่อสู่คน สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสในกลุ่ม Arteriviridae แบ่งออกเป็น 2 จีโนไทป์ ได้แก่ ไทป์ 1 กลุ่มสายพันธุ์ยุโรป และไทป์ 2 กลุ่มสายพันธุ์อเมริกา ต่อมาปี 2549 พบการระบาดของไวรัสไทป์ 2 สายพันธุ์รุนแรงในจีนและประเทศในแถบอาเซียน

นายวรพล รุ่งสิทธิมงคล หัวหน้าด่านกักกันสัตว์น่าน กล่าวว่า ทางด่านกักกันสัตว์น่าน ยังได้ปฏิบัติงานด่านบูรณาการจุดตรวจห้วยน้ำอุ่นร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ นปพ.ภจว.น่าน ตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกสัตว์-ซากสัตว์ เข้า-ออก ในพื้นที่จังหวัดน่าน รวมทั้งเพิ่มการเฝ้าระวังโดยการตั้งจุดตรวจควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรถบรรทุกเข้า-ออก ณ ร้านค้าชุมชนบ้านผาขวาง ตำบลปอ อำเภอเมืองน่าน ซึ่งเป็นจุดรอยต่อระหว่างอำเภอเมืองและอำเภอท่าวังผา พร้อมทั้งจัดชุดลาดตระเวนตรวจการเคลื่อนย้ายและหาข่าวในพื้นที่ระหว่างอำเภอเมือง อำเภอท่าวังผา และอำเภอปัว

ทั้งนี้ หากพบการลักลอบเคลื่อนย้ายสุกรและซากสุกรโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่เกิดโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือแจ้งปศุสัตว์อำเภอ เพื่อดำเนินการกับผู้กระทำความผิดกฎหมาย พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน /รายงาน


แชร์