เติมกำลังใจ

แชร์

สำนักข่าวเดอะไทยเพรส (www.TheThaiPress.com) นำทีมโดย จรัญ ชุ่มเงิน บรรณาธิการบริหาร ว่าที่ร้อยตรีกานต์ เหมสมิติ บรรณาธิการข่าว และ ภัคประภัส สุขใส ผู้อำนวยการ การสื่อสารพัฒนาธุรกิจ เข้าพบอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ธัญญา เนติธรรมกุล เพื่อเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ในสถานการณ์ภัยธรรมชาติ ช่วงหน้าฝนที่อุทยานแห่งชาติฯแต่ละพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากพายุดีเปรสชั่น ที่กำลังเข้าไทย เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ พร้อมเติมกำลังใจท่านอธิบดีฯและเจ้าหน้าที่ทุกท่านของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ขณะกำลังปฎิบัติงานในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบอย่างเข้มแข็ง เมื่อวันที่ 12 ต.ค.63


แชร์