นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ยินดีกับครูที่ได้รับเลื่อนวิทยฐานะ

แชร์

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น.  ที่โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้และติดอินทรธนูให้แก่ครูผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูเชี่ยวชาญ (คศ.4) จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางพรรณทิพย์ คณะเทศ และนางสาวกฤติกา ทองพันธ์ และนางพิลาสินี ถาริยะวงศ์วนิช ผู้อำนวยการโรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ เทศบาลเมืองน่าน (บ้านภูมินทร์) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่ครูผู้ได้รับเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นายเอกนรินทร์ กันทะมัง

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์