มาใหม่ พ่อเมืองลับแลคนที่ 56 กราบนมัสการหลวงพ่อเพ็ชร์ สักการะพระยาพิชัย

แชร์

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่อนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ คนใหม่  นางวันทนา ดำธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อมาสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก พระประจำห้องผู้ว่าฯ ที่ศาลากลางจังหวัดฯ ต่อจากนั้นเดินทางไปกราบสักกระหลวงพ่อเพ็ชร์ วัดท่าถนน พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 และยังได้เดินทางไปกราบนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ เสมือนเสาหลักเมืองอุตรดิตถ์ พร้อมวัดบรมธาตุทุ่งยั้ง อ.ลับแล

ทั้งนี้ นายผล ดำธรรม ผวจ.อุตรดิตถ์ คนใหม่ คนที่ 56 กล่าวว่าขอให้ รอง ผวจ.ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วนช่วยกันทำงานให้จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสานต่อจากผู้ว่าราชการท่านเดิมที่ได้เกีษยนอายุราชการ ที่ทำไว้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในทุกๆด้าน เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต่อประชานชน ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยต่อไป เพราะการที่ได้รับโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัด ถือว่าสูงสุดในชีวิตรับราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์