วธ.อุตรดิตถ์ เปิดงาน “ตลาดวิถีชุมชน คนทุ่งยั้ง บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ”

แชร์

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 63 นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานเปิดงาน “ตลาดวิถีชุมชน คนทุ่งยั้ง บวร On Tour ชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ” ที่บริเวณรอบวิหารพระประธานเฒ่า วัดพระบรมธาตุ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ตามโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ระยะที่ 4 ชุมชนคุณธรรมวัดพระบรมธาตุ

วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า เพื่อพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม สร้างรายได้และสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนโดยมีกิจกรรมในงาน ประกอบด้วย การสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายอาหารพื้นถิ่น ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน สร้างรายได้และสร้างความสุขให้คนในชุมชนโดยทั่วกัน ซึ่งในช่วงแรกกำหนดจัด วันที่ 9-10 ตุลาคม 63 และกำหนดจะจัดทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ที่สองของเดือนทุกเดือน

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์