“ประภัตร”ลุยให้กำลังใจกลุ่มโคขุน จ.โคราช

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมเยือนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคขุนกู้วิกฤตโควิด ณ วีรชาติฟาร์ม บ้านเชียงสา ตำบลสะแกราช อำเภอปักธงชัย นครราชสีมา ซึ่งเป็นฟาร์มที่ลงทะเบียนผู้รวบรวม รับซื้อ และจำหน่ายโคขุน กับกรมปศุสัตว์ ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์กับ ธ.ก.ส.

ทั้งนี้ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีกลุ่มวิสาหกิจชุม
ชนที่ขอเข้าร่วมโครงการ ผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นและยื่นขอสินเชื่อจาก ธกส. แล้ว 68 กลุ่ม วงเงินกว่า 200 ล้านบาท โดยได้รับอนุมัติสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ 0.01% ตามโครงการดังกล่าวจาก ธ.ก.ส. แล้ว จำนวน 6 กลุ่ม วงเงินประมาณ 12 ล้านบาท

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน